1969 • Handelingen N.R. XXIII

Artikels


Het ontstaan van een lokaal scriptorium te Gentbrugge in het 2e kwart van de 14e eeuw

Thérèse de Hemptinne

1969-01-01 1969 • Handelingen N.R. XXIII

Het lager onderwijs te Gent en op het omliggende platteland rond het einde van het Ancien Regime

Jan Art

1969-01-01 1969 • Handelingen N.R. XXIII

Het Aandeel van de landbouwers in de koop van de nationale goederen in België (1796-1821)

Jan Lambert

1969-01-01 1969 • Handelingen N.R. XXIII

Het Gentse blad "Den Vaderlander" in oppositie tegen Willem I

A. Braekman-Devolder

1969-01-01 1969 • Handelingen N.R. XXIII

Reactions of the liberal and neutral press of Ghent to the events of March 1886

Mark A. Vanderheyden

1969-01-01 1969 • Handelingen N.R. XXIII

The events of March and the "Vooruit"

Mark A. Vanderheyden

1969-01-01 1969 • Handelingen N.R. XXIII