• Volume 61 • 2007

    Volume 61 • 2007


DOI: https://doi.org/10.21825/kzm.v61i0

Articles


"Sorrow was all my soul": een blik op de existentiële conflicten in George Herberts Temple

Christophe Collard

2007-01-10 Volume 61 • 2007 • 5-21

De illusie van het kunstwerk als Pygmalion-effect in de esthetica van de achttiende eeuw

Nathalie Kremer

2007-01-10 Volume 61 • 2007 • 23-42

Van schets tot ets: Het verhevene van Immanuel Kant in het Nederlands, tot tweemaal toe

Christophe Madelein

2007-01-10 Volume 61 • 2007 • 43-60

Goede boeren, slechte mensen? Een analyse van waarden en/of tendens in Stiefmoeder Aarde door Theun de Vries

Hilde Moors

2007-01-10 Volume 61 • 2007 • 61-74

De i van Schwitters, (g)een verhaal apart

Noël Reumkens

2007-01-10 Volume 61 • 2007 • 75-88

De constructionele ontwikkeling van Nederlandse receptieve werkwoorden: een diachrone corpusstudie

Martine Delorge

2007-01-10 Volume 61 • 2007 • 89-107

Vlamingen en hun (tussen)taal: een attitudineel mixed guise-onderzoek

Leen Impe and Dirk Speelman

2007-01-10 Volume 61 • 2007 • 109-128

De opkomst van de volkstalen in de oorkonden van de abdij van Ninove: Casestudy van een bewogen eeuw (1250-1350)

Catharina Peersman

2007-01-10 Volume 61 • 2007 • 129-145

Meertaligheid in de Belgische administratie: Duits in theorie en praktijk

Anneleen Vanden Boer

2007-01-10 Volume 61 • 2007 • 147-159

Verzen voor vriend en vijand: contexten van elfde-eeuwse Byzantijnse poëzie

Floris Bernard

2007-01-10 Volume 61 • 2007 • 161-175

Tituli picti en Monte Testaccio: Het belang van amfoorstudies voor de studie van de navicularii en het transportwezen in de Romeinse keizertijd

Wim Broekaert

2007-01-10 Volume 61 • 2007 • 177-197

Marcus Aurelius' Τα ειζ εαντον: meelezen in de persoonlijke notities van een keizer

Marijke Janssens

2007-01-10 Volume 61 • 2007 • 199-218

De territoriale ambities van de diadochen in de eerste jaren na de dood van Alexander de Grote (323-320 v.C.)

Alexander Meeus

2007-01-10 Volume 61 • 2007 • 219-236

Waarom de mythe geen antwoorden geeft: Hans Blumenbergs alternatieve benadering van het mytheonderzoek

Nadia Sels

2007-01-10 Volume 61 • 2007 • 237-253

Op zoek naar de goede katholiek m/v: Feminisering en masculiniteit in het katholicisme in België sinds de vroegmoderne tijd (ca. 1750-1950)

Thomas Buerman and Tine Van Osselaer

2007-01-10 Volume 61 • 2007 • 255-268

Een geconstrueerd denken: Over religie en architecturale metaforen in Vlaanderen (1918-1940)

Rajesh Heynickx

2007-01-10 Volume 61 • 2007 • 269-292

Feministisch christendom in Vlaanderen 1979-1990: een nieuwe "vervrouwelijking"?

Bart Latré

2007-01-10 Volume 61 • 2007 • 293-309

Grafelijke netwerken en oorkonden: Schriftelijke communicatie tussen vorst en onderdanen in Henegouwen, 1280-1345

Valeria Van Camp

2007-01-10 Volume 61 • 2007 • 311-327