• Volume 58 • 2004

    Volume 58 • 2004


DOI: https://doi.org/10.21825/kzm.v58i0

Articles


Leesles: Een schoolvoorbeeld van W.G. Sebald

Jan Ceuppens

2004-01-05 Volume 58 • 2004 • 5-22

Sebalds visie: Literaire en andere grafische representaties in de essays van W.G. Sebald

Patrick Lennon

2004-01-05 Volume 58 • 2004 • 23-36

Klungelen en knutselen met dood materiaal: Verleden, heden en toekomst van klassieke reeksen voor moderne literatuur in Vlaanderen en Nederland

Yves T'Sjoen

2004-01-05 Volume 58 • 2004 • 37-53

De didactische methode van de laatmiddeleeuwse conversatieboekjes en hun navolgingen

Frédéric Cotman

2004-01-05 Volume 58 • 2004 • 55-66

Overgeneralisatie als proces bij de secundaire verwerving van een dialect

Kathy Rys

2004-01-05 Volume 58 • 2004 • 67-85

De verwerving van het Engelse stemcontrast door moedertaalsprekers van het Nederlands

Ellen Simon

2004-01-05 Volume 58 • 2004 • 87-104

Exaptatie en subjectificatie in de Nederlandse adverbiale morfologie

Freek Van de Velde

2004-01-05 Volume 58 • 2004 • 105-124

Οξυ το παθοζ: Cleopatra's einde volgens Plutarchus. Een tragische enscenering

Mark De Wilde

2004-01-05 Volume 58 • 2004 • 125-140

Het archief van C. Julius Agrippinus en het zogenaamde "Drusilla-proces": een onopgeloste zaak

Karolien Geens

2004-01-05 Volume 58 • 2004 • 141-159

Romeinse paedagogi tussen minachting en waardering: een voorbeeld van "differential equations"

Christian Laes

2004-01-05 Volume 58 • 2004 • 161-180

William Trumbull: Een diplomaat van James VI/I in Brussel, 1605-1625

Imran Uddin

2004-01-05 Volume 58 • 2004 • 181-199

De "wiskundeschool" van de Vlaamse jezuïeten in de eerste helft van de zeventiende eeuw: een herpositionering

Angelo De Bruycker

2004-01-05 Volume 58 • 2004 • 201-220

De contouren van een nieuw cultuurmodel: Rederijkers in Vlaanderen en Brabant in de zeventiende eeuw

Anne-Laure Van Bruaene

2004-01-05 Volume 58 • 2004 • 221-237

Statistisch laboratorium of vat vol tegenstrijdige belangen? De Commission centrale de Statistique, 1841-1870

Nele Bracke

2004-01-05 Volume 58 • 2004 • 239-255