Submissions

This page is designed to help you ensure your submission is ready for and fits the scope of the journal.

Before submitting you should read over the guidelines here, then register an account (or login if you have an existing account)


About

De Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis (ook de Zuid-Nederlandse of de KZM geheten) geeft sedert 1949 Handelingen uit waarin verslag wordt gedaan van haar werkzaamheden: de verslagen van de vergaderingen en de teksten van de lezingen tijdens de lente- en herfstvergaderingen. De Handelingen zijn uitgegroeid tot een jaarboek voor taalkunde, letterkunde, geschiedenis en klassieke studies van erkend niveau met peer review en met een breed gevarieerde inhoud.

De Handelingen van de KZM worden financieel ondersteund door de Universitaire Stichting.

Voor meer informatie, zie de website www.kzm.be.


Focus and Scope

De Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis (ook de Zuid-Nederlandse of de KZM geheten) werd op 6 februari 1870 in Mechelen opgericht door 19 Vlaamse 'taalminnaars' als Zuidnederlandsche Maatschappij van Taalkunde. De werking van de organisatie werd naderhand uitgebreid met Literatuurstudie, Geschiedenis en Klassieke Studies; dat zijn de benamingen die in 1950 definitief werden ingevoerd. De KZM is de oudste wetenschappelijke vereniging in België met het Nederlands als voertaal. Een van haar doelstellingen is het Nederlands als taal van wetenschap te blijven verdedigen.

Sedert 1949 geeft de KZM gedrukte Handelingen uit waarin verslag wordt gedaan van haar werkzaamheden: de verslagen van de vergaderingen en de teksten van de lezingen tijdens de lente- en herfstvergaderingen. Het jaarboek 1948-1949 werd III genummerd, als voortzetting van de deeltjes I en II uit respectievelijk 1906 en 1908. De Handelingen zijn nu een jaarboek voor taalkunde, letterkunde, geschiedenis en klassieke studies van erkend niveau met peer review en met een breed gevarieerde inhoud. Ze zijn geaccepteerd door het Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand voor de Sociale en Humane Wetenschappen (VABB). Het zijn vooral jonge, startende wetenschappers die bij de KZM de kans krijgen hun eerste stappen te zetten in de wetenschap. Voor de eerste 23 jaargangen bestaat de analytische bibliografie van Hilda Van Assche in de 'eeuwfeestuitgave' van 1970. De Handelingen werden in 2020 online geplaatst in open access.

De Handelingen bevatten ook de verslagen van de algemene vergaderingen en korte biografietjes van de auteurs.

Voor meer informatie over de KZM, zie A. Welkenhuysen, Honderdtwintig jaar ‘Zuid-Nederlandse, in de Handelingen 43 (1989), blz. 427-437, en de website www.kzm.be.

Peer Review

This journal operates a open/single anonymous/double anonymous, peer review policy.

Licences

Handelingen - Koninklijke Zuid-Nederlandse maatschappij voor taal- en letterkunde en geschiedenis allows the following licences for submission:


  • None
  • CC BY 4.0
    Attribution — You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use. No additional restrictions — You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.


Publication Cycle

This journal published continuously all year round/publishes in issues every x months.