• Volume 32 • 1978

    Volume 32 • 1978


DOI: https://doi.org/10.21825/kzm.v32i0

Articles


Jan van Denemarken's processiespel

A. Ampe

1978-12-12 Volume 32 • 1978 • 5-19

De dood voor bruid: Zelfportret of het galgemaal - Herman Teirlinck

Hugo Bousset

1978-12-12 Volume 32 • 1978 • 21-59

Shakespeare en het culturele leven in Zuid-Nederland

Jozef De Vos

1978-12-12 Volume 32 • 1978 • 61-96

Bibliografie van de constrastieve linguïstische analyse (CLA) in België

René Dirven

1978-12-12 Volume 32 • 1978 • 97-109

De accusatief + to-infinitief constructie na prepositionele werkwoorden in het Engels

A. Hantson

1978-12-12 Volume 32 • 1978 • 111-124

Een subjectief beeld van Justus Lipsius' gedachtenwereld: Iusti Lipsii defensio postuma (1608) van Carolus Scribani (1561-1629)

J. Kluyskens

1978-12-12 Volume 32 • 1978 • 125-137

De Middelnederlandse klucht, de Romeinse komedie, de bijbel en Georgius Macropedius: vier polen in Macropedius' Andrisca (1537)

Frank Leys

1978-12-12 Volume 32 • 1978 • 139-154

"Nieuwe wijn doet oude zakken bersten, ...": Kamiel Van Baelens "Een Mensch op den Weg" en de vernieuwing van de Vlaamse roman

Paul Schampaert

1978-12-12 Volume 32 • 1978 • 155-168

Het vroegste Latijnse humanistische epithalamium in Engeland

Godelieve Tournoy-Thoen

1978-12-12 Volume 32 • 1978 • 169-180

Aangaande Persius in de Middellatijnse literatuur

Lieven Van Acker

1978-12-12 Volume 32 • 1978 • 181-196

Tiberius Claudius Donatus: een vergeten Vergiliuscommentator

Hilde Van den Bossche

1978-12-12 Volume 32 • 1978 • 197-204

Het Nederlands van Marnix Gijsen: Een onderzoek van het taalgebruik in zijn beschouwelijke stukken

Paul Van Hauwermeiren

1978-12-12 Volume 32 • 1978 • 205-228

Is Alexandrijnse poëzie nog genietbaar?

H. Van Looy

1978-12-12 Volume 32 • 1978 • 229-241

Omtrent "Op 't Eksterlaar" van Domien Sleeckx

Karel Wauters

1978-12-12 Volume 32 • 1978 • 243-297