• Volume 39 • 1985

    Volume 39 • 1985


DOI: https://doi.org/10.21825/kzm.v39i0

Articles


Kenmerken en ontwikkeling van het geschreven taalgebruik van kinderen in de lagere school

Marie-Anne Baert

1985-11-11 Volume 39 • 1985 • 5-28

Het Brabants als standaardtaal bij Kiliaan

Frans Claes

1985-11-11 Volume 39 • 1985 • 29-36

"Dear Mr Gosse": brieven van Nederlandse auteurs aan een Victoriaanse criticus

Marysa Demoor

1985-11-11 Volume 39 • 1985 • 37-46

"De Prostibulis Veterum" van Hadriaan Beverland (1650-1716): een "Thesaurus Linguae Eroticae"

Rudolf De Smet

1985-11-11 Volume 39 • 1985 • 47-61

De normatieve labels in Van Dale en in de Algemene Nederlandse Spraakkunst

Guido Geerts

1985-11-11 Volume 39 • 1985 • 63-77

Membra disiecta Brugensia III: fragmenten in het fonds van het Spaanse Consulaat

Dirk Geirnaert and Noël Geirnaert

1985-11-11 Volume 39 • 1985 • 79-107

Van "middenrif" of "longen" naar "geest"? De fysieke betekenis van ΦΡΕΝΕΣ bij Homerus

Paul Maris

1985-11-11 Volume 39 • 1985 • 109-140

"Tout ne se tient-il pas dans le systeme?": Bedenkingen bij de paradigmatische samenhang van taalelementen

Bert Peeters

1985-11-11 Volume 39 • 1985 • 141-156

Literaire bedrijvigheid in de provincies: de Carmina latina epigraphica uit Romeins Afrika (Ie - Vle eeuw)

Dorothy Pikhaus

1985-11-11 Volume 39 • 1985 • 157-177

Queen Margaret, Shakespeares eerste grote (miskende) vrouwenfiguur

Nicole Rowan

1985-11-11 Volume 39 • 1985 • 179-188

Poëzie en waarheidsvraag: de beeldspraak in Rilke's Apollosonnetten

Bert Schreurs

1985-11-11 Volume 39 • 1985 • 189-203

Inherent kwantitatieve uitdrukkingen en kwalitatieve kategorisatie

P. Swiggers

1985-11-11 Volume 39 • 1985 • 205-207

Arbeid en armenzorg: Elementen voor historisch onderzoek naar de functies van de openbare armenzorg in België gedurende de eerste helft van de 19de eeuw

Dirk Van Damme

1985-11-11 Volume 39 • 1985 • 209-233

De zomer van '25: Onuitgegeven dagboek van Felix Timmermans. Inventaris van het volledige persoonlijke archief van de auteur

Ingrid van de Wijer

1985-11-11 Volume 39 • 1985 • 235-255

Een nieuwe visie op de omvang en indeling van de pagus Hasbania (VIe - XIIe eeuw) (II)

Karel Verhelst

1985-11-11 Volume 39 • 1985 • 257-268

Het kommunikatief schrijfonderricht als psycho-sociolinguïstisch probleem

Chantal Vertommen

1985-11-11 Volume 39 • 1985 • 269-285