• Volume 62 • 2008

    Volume 62 • 2008


DOI: https://doi.org/10.21825/kzm.v62i0

Articles


Fonologische deletie in ja-neevraagfragmenten

Karen De Clercq

2008-01-12 Volume 62 • 2008 • 5-14

Taalvaardigheid, attitudes en motivatie van Nederlandstalige en Franstalige leerlingen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel

Sonja Janssens

2008-01-12 Volume 62 • 2008 • 15-28

Perceptie van toon en vocaalduur in het dialect van Weert: toonverschillen als indicatie van voormalige polytonie

Jo Verhoeven

2008-01-12 Volume 62 • 2008 • 29-40

lntegrationisten en particularisten? Taalstrijd in Vlaanderen tijdens het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830)

Rik Vosters

2008-01-12 Volume 62 • 2008 • 41-58

Magis rythmus quam metron: structuur en colometrie van de anapestische cantica van Seneca

Lieven Danckaert

2008-01-12 Volume 62 • 2008 • 59-74

Zoals een mooie maar onbetrouwbare vrouw? De vroegmoderne vertalingen van Justus Lipsius' Monita et exempla politica (1605)

Erik De Bom

2008-01-12 Volume 62 • 2008 • 75-93

De Harmonie der Sferen en het ontstaan van de muzikale modi

Peter Strauven and Jan M.F. Van Reeth

2008-01-12 Volume 62 • 2008 • 95-118

Grieks (aan)leren in de Oudheid: Het getuigenis van de papyri

Valerie Van Elst

2008-01-12 Volume 62 • 2008 • 119-146

De militaire politiek van de graaf-hertog van Olivares en de Brusselse hofhouding van de kardinaal-infant (1634-1641)

Birgit Houben

2008-01-12 Volume 62 • 2008 • 147-167

Proactieve sportpolitiek in de oudheid: Het voorbeeld van de Ptolemaeën

Sofie Remijsen

2008-01-12 Volume 62 • 2008 • 169-187

Zwagers aan het Spaanse hof, vredesgezanten in de Nederlandse Opstand: Jan van Noircarmes (+ 1585) en Karel van Tisnacq jr. (+ 1597)

Violet Soen

2008-01-12 Volume 62 • 2008 • 189-207

Van Flamenpolitik naar Niederlandepolitik

Bruno Yammine

2008-01-12 Volume 62 • 2008 • 209-230

'De liefhebbers van den herstelden Olyf-tack': De Antwerpse rederijkers en hun overgeleverde repertoire tussen 1662 en 1762

Timothy De Paepe

2008-01-12 Volume 62 • 2008 • 231-250

"Uw lijden is mijn' pijne.": Huygens in dialoog met Seneca

Christophe Van der Vorst

2008-01-12 Volume 62 • 2008 • 251-271

Over de referentiële waarde van Juffrouw Lina (1888) van M. Emants, van Chateaubriand (1908) van E. Masoin en van de gevalsstudies van J.M. Charcot: Een glijdende schaal van "zuivere" literatuur naar "zuivere" wetenschap?

Elke Van Nieuwenhuyze

2008-01-12 Volume 62 • 2008 • 273-288