• Volume 73 • 2019

    Volume 73 • 2019


DOI: https://doi.org/10.21825/kzm.v73i0

Articles


De rol van de Schelde in het Romeins transportsysteem (50 v.Chr. – 410 n. Chr.)

Toon Bongers

2019-09-10 Volume 73 • 2019 • 3-32

“Au cœur d’un amoureux, plus fidèle qu’heureux”: airs de cour in zeventiende-eeuwse Zuid-Nederlandse liedhandschriften in de Gentse Universiteitsbibliotheek

Tine De Koninck

2019-11-05 Volume 73 • 2019 • 33-46

Het Judeo-Grieks en de woordenlijst uit MS Vat. ebr 423

Niels De Ridder

2019-11-05 Volume 73 • 2019 • 47-63

Regionale variatie in Middelnederlandse spellingsystemen

Chris De Wulf

2019-11-05 Volume 73 • 2019 • 65-83

Naar een pluricentrische Algemene Nederlandse Spraakkunst. Het gebruik van productiedata voor de beschrijving van nationale variatie.

Arne Dhondt, Timothy Colleman, Johan De Caluwe and Gauthier Delaby

2019-11-05 Volume 73 • 2019 • 85-133

De interactie tussen gender en homofoondominantie bij dt-fouten in de informele online communicatie van jongeren

Hanne Surkyn, Dominiek Sandra and Reinhild Vandekerckhove

2019-11-05 Volume 73 • 2019 • 135-154

Met het hoofd in de Cloud. Het digitale sublieme in de Vlaamse en Nederlandse roman

Ruben Vanden Berghe

2019-11-05 Volume 73 • 2019 • 155-172