About this Journal

De Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis (ook de Zuid-Nederlandse of de KZM geheten) geeft sedert 1949 Handelingen uit waarin verslag wordt gedaan van haar werkzaamheden: de verslagen van de vergaderingen en de teksten van de lezingen tijdens de lente- en herfstvergaderingen. De Handelingen zijn uitgegroeid tot een jaarboek voor taalkunde, letterkunde, geschiedenis en klassieke studies van erkend niveau met peer review en met een breed gevarieerde inhoud.

De Handelingen van de KZM worden financieel ondersteund door de Universitaire Stichting.

Voor meer informatie, zie de website www.kzm.be.

Volume 75 • Nummer 1 • 2021

Artikel


Tegenstelde belangen in Binnen-Vlaanderen: controle en beheer van pachters en arbeiders door abt De Loose (abdij van Ename) in de 2de helft van de 17de eeuw

Sander Berghmans

2021-10-20 Volume 75 • Issue 1 • 2021 • 3–22

Een universiteit voor Antwerpen. Van aspiratie naar proeftuin voor Belgisch onderwijsbeleid (1954-1971)

Alexia Coussement

2021-10-20 Volume 75 • Issue 1 • 2021 • 23–38

Klimaatfictie tussen hoop en vrees

Stef Craps

2021-10-20 Volume 75 • Issue 1 • 2021 • 39–52

Door het oog van de naald: het Cappadocisch Grieks

Eline Daveloose

2021-10-20 Volume 75 • Issue 1 • 2021 • 53–70

Franse consumptiepolitiek in het revolutionaire tijdperk: praktijken, actoren en vertogen

Charris De Smet

2021-10-20 Volume 75 • Issue 1 • 2021 • 71–82

De heerlijke rekening als historische bron: een stand van het onderzoek betreffende het graafschap Vlaanderen (ca. 1450 – ca. 1795)

Tom De Waele

2021-10-20 Volume 75 • Issue 1 • 2021 • 83–117

Meertaligheid als strategie voor zelfontplooiing in de briefwisselingen van Marie-Jeanne Riccoboni en Isabelle de Charrière

Amélie Jacques

2021-10-20 Volume 75 • Issue 1 • 2021 • 119–131

Waarom de dichter lacht: humor in de poëzie van PA. de Génestet en François HaverSchmidt

Anthony Manu

2021-10-20 Volume 75 • Issue 1 • 2021 • 133–153

De multimodale uitdrukking van motion events in het Frans en het Nederlands als T1 en T2: Pilootstudie

Christina Piot

2021-10-20 Volume 75 • Issue 1 • 2021 • 155–186

Handgebaren in interacties met anderstaligen: een detailanalyse

Valentijn Prové, Kurt Feyaerts and Bert Oben

2021-10-20 Volume 75 • Issue 1 • 2021 • 187–209

Onpersoonlijke datief-nominatiefwerkwoorden in het hedendaagse Duits: definitie, inventaris en semantische classificatie

Joren Somers

2021-10-20 Volume 75 • Issue 1 • 2021 • 211–238

Het interesseert me geen ene je-weet-wel – Minimaliserende strategieën in het hedendaagse Nederlandse Nederlands

Margot Van den Heede and Peter Lauwers

2021-10-20 Volume 75 • Issue 1 • 2021 • 239–259

Laat of te Laat? Ouderdom in de laat Latijnse Elegieën van Maximianus (6e eeuw n.Chr.)

Nina Van der Sype

2021-10-25 Volume 75 • Issue 1 • 2021 • 261–275

De Spaanse inchoatiefconstructie in beeld. Clusteranalyse als antwoord op het quasi-synonymie vraagstuk

Sven Van Hulle and Renata Enghels

2021-10-20 Volume 75 • Issue 1 • 2021 • 277–305

Affectieve ideeënpoëzie: Over kennis in de gedichten van Rozalie Hirs en Anne Carson

Helena Van Praet

2021-10-20 Volume 75 • Issue 1 • 2021 • 307–323

Eenheid in verscheidenheid: Cultuurtransfers in Zuid-Nederlandse tijdschriften voor 1830

Vanessa Van Puyvelde and Charlotte van Hooijdonk

2021-10-20 Volume 75 • Issue 1 • 2021 • 325–344

‘Lukretia geschonden zach geen wraak, ik al’: Juliane als Lucretia en Medea in Geeraardt Brandts De Veinzende Torquatus (1645)

Merel Waeyaert

2021-10-20 Volume 75 • Issue 1 • 2021 • 345–358