About this Journal

De Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis (ook de Zuid-Nederlandse of de KZM geheten) geeft sedert 1949 Handelingen uit waarin verslag wordt gedaan van haar werkzaamheden: de verslagen van de vergaderingen en de teksten van de lezingen tijdens de lente- en herfstvergaderingen. De Handelingen zijn uitgegroeid tot een jaarboek voor taalkunde, letterkunde, geschiedenis en klassieke studies van erkend niveau met peer review en met een breed gevarieerde inhoud.

De Handelingen van de KZM worden financieel ondersteund door de Universitaire Stichting.

Voor meer informatie, zie de website www.kzm.be.

  • Volume 76 • 2022

    Volume 76 • 2022


Artikels


Wat zit er in een naam? Een kritische discoursanalyse van de veranderende collectieve herinneringen aan de collaboratie in België (1944-2020)

Louise Ballière

2024-03-30 Volume 76 • 2022 • 3–24

Alechinsky zien zoals een dichter een merel ziet

Stefan Clappaert

2024-03-30 Volume 76 • 2022 • 25–44

Nationale variatie bij het gebruik van de rode en groene volgorde met het receptieve hulpwerkwoord krijgen

Gauthier Delaby and Timoty Colleman

2024-03-30 Volume 76 • 2022 • 45–66

Evenus van Paris: een omvangrijk portret van een fragmentair figuur

Adriaan Demuynck

2024-03-30 Volume 76 • 2022 • 67–84

Populatie en de verspreiding van taalverandering

Julie Nijs

2024-03-30 Volume 76 • 2022 • 85–96

De Belgische legatie in Beijing. Het neo-Vlaamse renaissancekasteel (1902-1909) als instrument van representatie?

Charlotte Rottiers

2024-03-30 Volume 76 • 2022 • 97–133

Papier om de stoof aan te steken. Mobiliteitscontrole in de Antwerpse hospitaliteitsector tijdens de lange negentiende eeuw

Jasper Segerink

2024-03-30 Volume 76 • 2022 • 135–157

Een classificatie van simulatiegebaseerd onderzoek naar taalverandering

Anthe Sevenants and Dirk Speelman

2024-03-30 Volume 76 • 2022 • 159–176

De dode vrouw spreekt: neurodiverse taal in Elfriede Jelineks Ulrike Maria Stuart

Liselotte Van der Gucht and Jeanne Verwee

2024-03-30 Volume 76 • 2022 • 177–194

Jan Walravens als verdediger van het modernisme op de Expo 58

Katrien Vanhamel

2024-03-30 Volume 76 • 2022 • 195–212

“Een sterk soelaas voor ons verdriet”: de didactische poëzie van Niketas van Herakleia

Nina Vanhoutte

2024-03-30 Volume 76 • 2022 • 213–224

Perceptie van een anderstalig accent: Een experimentele studie naar de perceptieve aanpassing aan een exogeen geaccentueerd Nederlands klinkercontrast

Gil Verbeke, Ellen Simon, Robert J. Hartsuiker,, Holger Mitterer and Ludovic De Cuypere

2024-03-30 Volume 76 • 2022 • 225–252