About this Journal

De Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis (ook de Zuid-Nederlandse of de KZM geheten) geeft sedert 1949 Handelingen uit waarin verslag wordt gedaan van haar werkzaamheden: de verslagen van de vergaderingen en de teksten van de lezingen tijdens de lente- en herfstvergaderingen. De Handelingen zijn uitgegroeid tot een jaarboek voor taalkunde, letterkunde, geschiedenis en klassieke studies van erkend niveau met peer review en met een breed gevarieerde inhoud. Voor meer informatie, zie de website www.kzm.be.

  • Volume 73 • 2019

    Volume 73 • 2019


Articles


De rol van de Schelde in het Romeins transportsysteem (50 v.Chr. – 410 n. Chr.)

Toon Bongers

2019-09-10 Volume 73 • 2019 • 3-32

“Au cœur d’un amoureux, plus fidèle qu’heureux”: airs de cour in zeventiende-eeuwse Zuid-Nederlandse liedhandschriften in de Gentse Universiteitsbibliotheek

Tine De Koninck

2019-11-05 Volume 73 • 2019 • 33-46

Het Judeo-Grieks en de woordenlijst uit MS Vat. ebr 423

Niels De Ridder

2019-11-05 Volume 73 • 2019 • 47-63

Regionale variatie in Middelnederlandse spellingsystemen

Chris De Wulf

2019-11-05 Volume 73 • 2019 • 65-83

Naar een pluricentrische Algemene Nederlandse Spraakkunst. Het gebruik van productiedata voor de beschrijving van nationale variatie.

Arne Dhondt, Timothy Colleman, Johan De Caluwe and Gauthier Delaby

2019-11-05 Volume 73 • 2019 • 85-133

De interactie tussen gender en homofoondominantie bij dt-fouten in de informele online communicatie van jongeren

Hanne Surkyn, Dominiek Sandra and Reinhild Vandekerckhove

2019-11-05 Volume 73 • 2019 • 135-154

Met het hoofd in de Cloud. Het digitale sublieme in de Vlaamse en Nederlandse roman

Ruben Vanden Berghe

2019-11-05 Volume 73 • 2019 • 155-172