• Volume 20 • 1966

    Volume 20 • 1966


DOI: https://doi.org/10.21825/kzm.v20i0

Articles


,,De Rime petrose" : Dante en donna Pietra

Albe

1966-09-07 Volume 20 • 1966 • 5-14

Kritische beschouwingen bij "Die Naervolghinghe des armen leven Christi"

A. Ampe

1966-09-07 Volume 20 • 1966 • 15-37

De betekenis van Gottfried Kellers Feuerbach-ervaring voor zijn kunstopvatting

Hein De Belder

1966-09-07 Volume 20 • 1966 • 39-49

De bestraffing bij de overtreding van de kerkelijke wetten gedurende de 17e en de 18e eeuw, in het aartsbisdom Mechelen en in het bijzonder in het Land van Aalst

Jozef De Brouwer

1966-09-07 Volume 20 • 1966 • 51-98

Onuitgegeven en weinig gekende brieven van Hendrik Conscience (1835- 1883): verzameld en toegelicht

Gilbert Degroote

1966-09-07 Volume 20 • 1966 • 99-127

Taal en denken

F.G. Droste

1966-09-07 Volume 20 • 1966 • 129-144

Geneesheer, dichter van derde rang, maar nauwgezet vertolker van volkse verzuchtingen in het Gent van 1700 tot 1725

L. Elaut

1966-09-07 Volume 20 • 1966 • 145-156

Middeleeuwse woordgeografie

Ernest Eylenbosch

1966-09-07 Volume 20 • 1966 • 157-172

De verhouding van Cyriel Buysse tot de Vlaamse Beweging en "Van Nu en Straks": Een nieuw document

Marc Galle

1966-09-07 Volume 20 • 1966 • 173-181

Het Conincspel in de Middelnederlandse Letterkunde

W.E. Hegman

1966-09-07 Volume 20 • 1966 • 183-228

Functies van de Droogstoppel-hoofdstukken in "Max Havelaar"

Marcel Janssens

1966-09-07 Volume 20 • 1966 • 229-240

De Triumphus Stultitiae van Faustinus Perisauli en de Laus Stultitiae van Erasmus

J. IJsewijn and J. IJsewijn-Jacobs

1966-09-07 Volume 20 • 1966 • 241-250

Over het probleem van de invloed van Vondel op de drama's van Andreas Gryphius

Lieven Rens

1966-09-07 Volume 20 • 1966 • 251-262

Een en ander over vertalen

Ger Schmook

1966-09-07 Volume 20 • 1966 • 263-292

Paul Van Ostaijen als theatercriticus

C. Tindemans

1966-09-07 Volume 20 • 1966 • 293-334

Parodiërende elementen in Nivardus' Ysengrimus

Lieven Van Acker

1966-09-07 Volume 20 • 1966 • 335-363

Aspecten van het periodiseringsprobleem in de geschiedenis van de Nederlandse letterkunde: De Middeleeuwen

A. Van Elslander

1966-09-07 Volume 20 • 1966 • 365-372

Aspecten van het periodiseringsprobleem in de geschiedenis van de Nederlandse letterkunde: De hedendaagse literatuur

J. Weisgerber

1966-09-07 Volume 20 • 1966 • 373-378

Symbolische elementen in carmen LXIV van Catullus: Proeve van interpretatie

J. Veremans

1966-09-07 Volume 20 • 1966 • 379-397