• Volume 5 • 1951

    Volume 5 • 1951


DOI: https://doi.org/10.21825/kzm.v5i0

Articles


Middeleeuwse Strafbedevaarders en Twintigeeuwse Reizigers naar Santiago de Compostella en O. L. Vrouw van Finisterra (A)

L. Th. Maes

1951-06-29 Volume 5 • 1951 • 16-39

Uit de Geschiedenis van de Runen: van Agambertus tot Mandeville

R. Derolez

1951-06-29 Volume 5 • 1951 • 40-57

Grammaticale begrippen in verband met het Latijn

P. E. Ivens

1951-06-29 Volume 5 • 1951 • 58-77

Neerlandici in de Académie Royale: Ph. Blommaert. H. Conscience. J.F.J. Heremans

J. Van Bergen

1951-06-29 Volume 5 • 1951 • 78-83

Over en naar aanleiding van een Nieuwfriese Anlautwijziging

Fr. Van Coetsem

1951-06-29 Volume 5 • 1951 • 84-93

Herdoopt

Alfons Moortgat

1951-06-29 Volume 5 • 1951 • 94-98

Nerthus-Njord

E. Polomé

1951-06-29 Volume 5 • 1951 • 99-124