• Volume 55 • 2001

    Volume 55 • 2001


DOI: https://doi.org/10.21825/kzm.v55i0

Articles


Nederland, Vlaanderen, België: Over de visie van Franstalige lezers op de recente Nederlandse literatuur

Sonja Vanderlinden

2001-12-15 Volume 55 • 2001 • 5-17

'En toch meen ik, heb ik overal vermeden in de pure en eigenlijke directe beschrijving te vallen': Het probleem van de beschrijving bij Stijn Streuvels

Tom Sintobin

2001-12-15 Volume 55 • 2001 • 19-37

Not only reading, but partially understanding: Thomas Carlyles kritiek van de kritiek

Tom Toremans

2001-12-15 Volume 55 • 2001 • 39-63

Cherchez l'homme: De man in de komedies van Oscar Wilde

Eva Thienpont

2001-12-15 Volume 55 • 2001 • 65-86

Pragmatische aspecten van de datiefalternering in het Nederlands: een terreinverkenning

Timothy Colleman

2001-12-15 Volume 55 • 2001 • 87-107

Alternantie en verbale monosemie: Casestudy: de valentie van wissen

Ann Coene

2001-12-15 Volume 55 • 2001 • 109-130

Predicationele en specificationele objectcomplementen in het Frans: Belang van informatiestructuur en implicaties voor de woordvolgorde

Els Tobback

2001-12-15 Volume 55 • 2001 • 131-146

De handtekening van Cleopatra

Peter van Minnen

2001-12-15 Volume 55 • 2001 • 147-159

De tragische dood van Pentheus: Euripides' Bacchae in het licht van Aristoteles' theorie van de tragedie

Simon Verdegem

2001-12-15 Volume 55 • 2001 • 161-181

Karakterkomedie of karikatuur? Een studie van Menanders Dyscolus

Karen Haegemans

2001-12-15 Volume 55 • 2001 • 183-197

Deuotio an potius mors uoluntaria? Suïcidale patronen in boek 9 en 10 van Vergilius' Aeneis

Yanick Maes

2001-12-15 Volume 55 • 2001 • 199-217

Aristoteles' De motu animalium in de Middeleeuwen

Pieter De Leemans

2001-12-15 Volume 55 • 2001 • 219-236

Frans van Cauwelaert: Zijn plaats in de Vlaamse natievorming

Lode Wils

2001-12-15 Volume 55 • 2001 • 237-255

August-Edmond De Schryver en het optreden van een "politieke elite" in België 1928-1965

Godfried Kwanten

2001-12-15 Volume 55 • 2001 • 257-268

Naar een groter Belgisch-Congo? De onderhandelingen over de toekomst van Duits Oost-Afrika op de Parijse vredesconferentie, januari-juni 1919

Ingeborg Vijgen

2001-12-15 Volume 55 • 2001 • 269-286

Poging tot beatificatie van martelaar Joris van Geel en de Belgische koloniale geschiedschrijving (1930-1948)

Zana Aziza Etambala

2001-12-15 Volume 55 • 2001 • 287-305