• Volume 69 • 2015

    Volume 69 • 2015


DOI: https://doi.org/10.21825/kzm.v69i0

Articles


"Dit navolghende sijn sermoenen ende es wat verclaers vanden gheboden gods": Vijftiende-eeuwse Gentse decaloogsermoenen in hun context

Lisette Blokker

2015-01-26 Volume 69 • 2015 • 5-25

"Te veel heb ik van hem gehouden om hem niet te haten": De vlijmende liefde van Jean Racine in Andromaque

Delphine Calle

2015-01-26 Volume 69 • 2015 • 27-42

Islam en "Heimat" in SAID's 'Ich und der Islam' en 'Das Niemandsland ist unseres'

Warda El-Kaddouri

2015-01-26 Volume 69 • 2015 • 43-55

"Dat eene gek voor deed, dat willen strax al de anderen na doen": Kritiek op mode in het Nederlandstalig toneel van de zeventiende eeuw

Johanna Ferket

2015-01-26 Volume 69 • 2015 • 57-83

Megamoeilijk, die beeldspraak? Beeldspraak in kindertelevisie aan de hand van de casestudy 'Mega Mindy en het zwarte kristal'

Marlies Carette

2015-01-26 Volume 69 • 2015 • 87-101

Je dood vervelen of je te pletter amuseren? Het intensiverende gebruik van de pseudo-reflexieve resultatiefconstructie in hedendaags Belgisch en Nederlands Nederlands

Emmeline Gyselinck and Timothy Colleman

2015-01-26 Volume 69 • 2015 • 103-136

Metonymie is geen stijlfiguur: metonymie is overal: Wat letterkundigen van taalkundigen kunnen leren (en andersom)

Josefien Sweep

2015-01-26 Volume 69 • 2015 • 137-149

De priester van Elea: Recontextualisering van het leerdicht van Parmenides

Steven Coesemans

2015-01-26 Volume 69 • 2015 • 153-168

Byzantijnse boekepigrammen / metrische parateksten

Renaat Meesters

2015-01-26 Volume 69 • 2015 • 169-184

De kracht van het verleden: De invloed van de Ilias op de karakterisering van Achilles en Ajax in de Posthomerica van Quintus van Smyrna

Tine Scheijnen

2015-01-26 Volume 69 • 2015 • 185-200

De muwaqqit in 14de-eeuws Syrië & Egypte: Tussen religieus geleerde en wetenschapper?

Fien De Block

2015-01-26 Volume 69 • 2015 • 203-216

Het wettelijke land en het werkelijke land: wetgeving en praktijk bij het houden van openbare markten in België in de 19de eeuw

Wouter Ronsijn

2015-01-26 Volume 69 • 2015 • 217-232

"Gardez-vous-en bien ... de la brochure": Pamfletgebruik en politieke cultuur in de historiografie over de Brabantse Omwenteling (1787-1789)

Michiel Van Dam

2015-01-26 Volume 69 • 2015 • 233-248

"Sur l'ombre de quelque bonne paix?": Hertog-Bisschop Robrecht van Croÿ en de retoriek van zijn Blijde Intrede in Kamerijk (1529)

Aurelie Van de Meulebroucke

2015-01-26 Volume 69 • 2015 • 249-264

Praet, Bronkhorst en Boetzelaer: Adellijke weduwes in de bres voor het calvinisme tijdens en na de Beeldenstorm (1566-1567)

Nina Valkeneers and Violet Soen

2015-01-26 Volume 69 • 2015 • 265-284

Behoedsters van het familiebedrijf? Vier weduwen-drukkers in het zestiende-eeuwse Antwerpen

Heleen Wyffels

2015-01-26 Volume 69 • 2015 • 285-299