• Volume 72 • 2018

    Volume 72 • 2018


DOI: https://doi.org/10.21825/kzm.v72i0

Articles


De Latijnse werkwoordstijden in 3D: over authentiek interpreteren en taalbewustzijn stimuleren

Simon Aerts

2018-03-17 Volume 72 • 2018 • 3-21

Het Gesproken Corpus van de zuidelijk-Nederlandse Dialecten

Anne Breitbarth, Melissa Farasyn, Anne-Sophie Ghyselen and Jacques Van Keymeulen

2018-03-17 Volume 72 • 2018 • 23-38

Superstitieuze en geoorloofde rituele praktijk in de Malleus maleficarum: een “onttovering”

Chloé Conickx

2018-03-17 Volume 72 • 2018 • 39-54

Plutarchus en de kunst om het volk te (mis)leiden

Thierry Oppeneer

2018-03-17 Volume 72 • 2018 • 55-68

De typische verleidingsscène in de Griekse epiek

Laurens van der Wiel

2018-03-17 Volume 72 • 2018 • 69-82

Vlaamse naoorlogse literaire tijdschriften (1944-1950), van institutioneel overzicht naar discursieve verdieping

Maxime Van Steen

2018-03-17 Volume 72 • 2018 • 83-102

Zingende gemeenschappen: politieke liederen en gemeenschapsvorming in de Noordelijke Nederlanden rond 1800

Renée Vulto

2018-03-17 Volume 72 • 2018 • 103-116