Volume 75 • Issue 1 • 2021

Artikel


Tegenstelde belangen in Binnen-Vlaanderen: controle en beheer van pachters en arbeiders door abt De Loose (abdij van Ename) in de 2de helft van de 17de eeuw

Sander Berghmans

2021-10-20 Volume 75 • Issue 1 • 2021 • 3–22

Een universiteit voor Antwerpen. Van aspiratie naar proeftuin voor Belgisch onderwijsbeleid (1954-1971)

Alexia Coussement

2021-10-20 Volume 75 • Issue 1 • 2021 • 23–38

Klimaatfictie tussen hoop en vrees

Stef Craps

2021-10-20 Volume 75 • Issue 1 • 2021 • 39–52

Door het oog van de naald: het Cappadocisch Grieks

Eline Daveloose

2021-10-20 Volume 75 • Issue 1 • 2021 • 53–70

Franse consumptiepolitiek in het revolutionaire tijdperk: praktijken, actoren en vertogen

Charris De Smet

2021-10-20 Volume 75 • Issue 1 • 2021 • 71–82

De heerlijke rekening als historische bron: een stand van het onderzoek betreffende het graafschap Vlaanderen (ca. 1450 – ca. 1795)

Tom De Waele

2021-10-20 Volume 75 • Issue 1 • 2021 • 83–117

Meertaligheid als strategie voor zelfontplooiing in de briefwisselingen van Marie-Jeanne Riccoboni en Isabelle de Charrière

Amélie Jacques

2021-10-20 Volume 75 • Issue 1 • 2021 • 119–131

Waarom de dichter lacht: humor in de poëzie van PA. de Génestet en François HaverSchmidt

Anthony Manu

2021-10-20 Volume 75 • Issue 1 • 2021 • 133–153

De multimodale uitdrukking van motion events in het Frans en het Nederlands als T1 en T2: Pilootstudie

Christina Piot

2021-10-20 Volume 75 • Issue 1 • 2021 • 155–186

Handgebaren in interacties met anderstaligen: een detailanalyse

Valentijn Prové, Kurt Feyaerts and Bert Oben

2021-10-20 Volume 75 • Issue 1 • 2021 • 187–209

Onpersoonlijke datief-nominatiefwerkwoorden in het hedendaagse Duits: definitie, inventaris en semantische classificatie

Joren Somers

2021-10-20 Volume 75 • Issue 1 • 2021 • 211–238

Het interesseert me geen ene je-weet-wel – Minimaliserende strategieën in het hedendaagse Nederlandse Nederlands

Margot Van den Heede and Peter Lauwers

2021-10-20 Volume 75 • Issue 1 • 2021 • 239–259

Laat of te Laat? Ouderdom in de laat Latijnse Elegieën van Maximianus (6e eeuw n.Chr.)

Nina Van der Sype

2021-10-25 Volume 75 • Issue 1 • 2021 • 261–275

De Spaanse inchoatiefconstructie in beeld. Clusteranalyse als antwoord op het quasi-synonymie vraagstuk

Sven Van Hulle and Renata Enghels

2021-10-20 Volume 75 • Issue 1 • 2021 • 277–305

Affectieve ideeënpoëzie: Over kennis in de gedichten van Rozalie Hirs en Anne Carson

Helena Van Praet

2021-10-20 Volume 75 • Issue 1 • 2021 • 307–323

Eenheid in verscheidenheid: Cultuurtransfers in Zuid-Nederlandse tijdschriften voor 1830

Vanessa Van Puyvelde and Charlotte van Hooijdonk

2021-10-20 Volume 75 • Issue 1 • 2021 • 325–344

‘Lukretia geschonden zach geen wraak, ik al’: Juliane als Lucretia en Medea in Geeraardt Brandts De Veinzende Torquatus (1645)

Merel Waeyaert

2021-10-20 Volume 75 • Issue 1 • 2021 • 345–358