• Volume 76 • 2022

    Volume 76 • 2022


Artikels


Wat zit er in een naam? Een kritische discoursanalyse van de veranderende collectieve herinneringen aan de collaboratie in België (1944-2020)

Louise Ballière

2024-03-30 Volume 76 • 2022 • 3–24

Alechinsky zien zoals een dichter een merel ziet

Stefan Clappaert

2024-03-30 Volume 76 • 2022 • 25–44

Nationale variatie bij het gebruik van de rode en groene volgorde met het receptieve hulpwerkwoord krijgen

Gauthier Delaby and Timoty Colleman

2024-03-30 Volume 76 • 2022 • 45–66

Evenus van Paris: een omvangrijk portret van een fragmentair figuur

Adriaan Demuynck

2024-03-30 Volume 76 • 2022 • 67–84

Populatie en de verspreiding van taalverandering

Julie Nijs

2024-03-30 Volume 76 • 2022 • 85–96

De Belgische legatie in Beijing. Het neo-Vlaamse renaissancekasteel (1902-1909) als instrument van representatie?

Charlotte Rottiers

2024-03-30 Volume 76 • 2022 • 97–133

Papier om de stoof aan te steken. Mobiliteitscontrole in de Antwerpse hospitaliteitsector tijdens de lange negentiende eeuw

Jasper Segerink

2024-03-30 Volume 76 • 2022 • 135–157

Een classificatie van simulatiegebaseerd onderzoek naar taalverandering

Anthe Sevenants and Dirk Speelman

2024-03-30 Volume 76 • 2022 • 159–176

De dode vrouw spreekt: neurodiverse taal in Elfriede Jelineks Ulrike Maria Stuart

Liselotte Van der Gucht and Jeanne Verwee

2024-03-30 Volume 76 • 2022 • 177–194

Jan Walravens als verdediger van het modernisme op de Expo 58

Katrien Vanhamel

2024-03-30 Volume 76 • 2022 • 195–212

“Een sterk soelaas voor ons verdriet”: de didactische poëzie van Niketas van Herakleia

Nina Vanhoutte

2024-03-30 Volume 76 • 2022 • 213–224

Perceptie van een anderstalig accent: Een experimentele studie naar de perceptieve aanpassing aan een exogeen geaccentueerd Nederlands klinkercontrast

Gil Verbeke, Ellen Simon, Robert J. Hartsuiker,, Holger Mitterer and Ludovic De Cuypere

2024-03-30 Volume 76 • 2022 • 225–252