• Volume 23 • 1969

    Volume 23 • 1969


DOI: https://doi.org/10.21825/kzm.v23i0

Articles


Een Gents negentiende-eeuws Vlaams blad in conflict met de overheid

A. Braekman-Devolder

1969-09-26 Volume 23 • 1969 • 5-25

De verhouding van Kiliaans Eerste Dictionarium (1574) tot de Thesaurus van Plantin

Fr. Claes

1969-09-26 Volume 23 • 1969 • 27-39

Everyman en Murder in the Cathedral

Gilbert Degroote

1969-09-26 Volume 23 • 1969 • 41-46

De samenstelling van de Pseudo-Hippokratische Brievenverzameling en haar plaats in de traditie

Herman De Ley

1969-09-26 Volume 23 • 1969 • 47-80

Kinderverzorging en Pleiade of de Paedotrophia van Scévole de Sainte Marthe (1584)

L. Elaut

1969-09-26 Volume 23 • 1969 • 81-92

De tweede Reinaert

K. Heeroma

1969-09-26 Volume 23 • 1969 • 93-121

Neo-Latin Bibliography: III

J. IJsewijn

1969-09-26 Volume 23 • 1969 • 123-165

Bredero en de Zuidelijke Nederlanden

Aug. Keersmaekers

1969-09-26 Volume 23 • 1969 • 167-187

De verhouding van de godsdienst en de cultuur in Erasmus' ideaal van de mens

Constant Matheeussen

1969-09-26 Volume 23 • 1969 • 189-203

Proeve tot statistische benadering van de godsdienstpraktijk in de late middeleeuwen en de moderne tijden (tot 1630) aan de hand van de kerkfabrieksrekeningen

Anne-Marie Meyers-Reinquin

1969-09-26 Volume 23 • 1969 • 205-273

Lodewijk van Deyssel en Dr. Charles M. van Deventer

Harry G.M. Prick

1969-09-26 Volume 23 • 1969 • 275-356

Taal en Relativiteit: De hypotese van Sapir-Whorf, dertig jaar later

Johan Thielemans

1969-09-26 Volume 23 • 1969 • 357-375

Diermetafoor en diermetamorfose in de 'Mémoires' van de hertog de Saint-Simon

Dirk Van der Cruysse

1969-09-26 Volume 23 • 1969 • 377-389

Nijhoffs Wandelaar-gedicht in het kader van de algemene thematiek van de bundel De Wandelaar

T. Van Wallendael

1969-09-26 Volume 23 • 1969 • 391-398

De magie van het woord

Dirk Wilmars

1969-09-26 Volume 23 • 1969 • 399-419