• Volume 71 • 2017

    Volume 71 • 2017


DOI: https://doi.org/10.21825/kzm.v71i0

Articles


Hij die ons allen zonder dwaling verlichtte: Boekepigrammen in de Byzantijnse manuscripten van Pseudo-Dionysius de Areopagiet

Sien De Groot

2017-01-26 Volume 71 • 2017 • 5-21

'Ad fontes!': Een onderzoek van Petrus Nannius' Deuterologiae sive spicilegia (1544)

Xander Feys

2017-01-26 Volume 71 • 2017 • 23-33

Ovidiaanse kalenderpoëzie ten dienste van het christendom: De Sacri Fasti van Ambrosius Novidius Fraccus

Tilke Nelis

2017-01-26 Volume 71 • 2017 • 35-47

Kind aan huis: Gender, huiselijkheid en zelfperceptie in de persoonlijke correspondentie van de kinderen Bethune in vroegnegentiende-eeuws België

Louise Deschryver

2017-01-26 Volume 71 • 2017 • 51-67

Algemene aannemers in de Belgische bouwsector (1870-1970): Afbakening van de beroepsactiviteiten in een interprofessionele context

Jelena Dobbels

2017-01-26 Volume 71 • 2017 • 69-84

Leve de foetus: Liberale en katholieke artsen over de keizersnede in België (1840-1914)

Jolien Gijbels

2017-01-26 Volume 71 • 2017 • 85-98

Het belang van '1814' in de Belgische archiefgeschiedenis

Timo Van Havere

2017-01-26 Volume 71 • 2017 • 99-113

'Re-minding Meneer Visser': Van een intemalistische naar een extemalistische benadering van fictioneel bewustzijn in Meneer Visser's hellevaart (1936) van Simon Vestdijk

Ewoud Goethals

2017-01-26 Volume 71 • 2017 • 117-129

Lees maar, er staat meer dan er staat: Op zoek naar faultlines in Jan Vos' Aran en Titus (1641)

Tom Laureys

2017-01-26 Volume 71 • 2017 • 131-147

Een exploratieve studie van het beurtfinale euh(m): De rol van gebaren en blikrichting

Annelies Jehoul, Geert Brône and Kurt Feyaerts

2017-01-26 Volume 71 • 2017 • 151-172

Identiteitsnavigatie in passivistische verzetskranten uit WO I

Kim Schoofs

2017-01-26 Volume 71 • 2017 • 173-189

De om-alternantie: een verkennende casestudy

Amélie Van Beveren, Timothy Colleman and Gert De Sutter

2017-01-26 Volume 71 • 2017 • 191-221