• Volume 16 • 1962

    Volume 16 • 1962


DOI: https://doi.org/10.21825/kzm.v16i0

Articles


Hendrik Conscience en de "Zuidnederlandse Maatschappij van Taalkunde"

Degroote Gilbert

1962-08-31 Volume 16 • 1962 • 5-7

Aantekeningen bij een zestiendeeuws handschrift uit Dendermonde (Hs. 4407-08 der KB. te Brussel)

A. Ampe

1962-08-31 Volume 16 • 1962 • 9-54

De Nederlandse vertalingen van Henrik Ibsen

Alex Bolckmans

1962-08-31 Volume 16 • 1962 • 55-68

Herinneringen aan "Pieter Bruegel" van Felix Timmermans

M. Cordemans

1962-08-31 Volume 16 • 1962 • 69-81

In Erasmus' Lichtkring

Gilbert Degroote

1962-08-31 Volume 16 • 1962 • 83-184

Een devoet epistel ghescreven enen koc

Louis De Man

2021-09-01 Volume 16 • 1962 • 185-217

Fragmenten van twee Middelnederlandse levens van Sint-Trudo

J. Deschamps

1962-08-31 Volume 16 • 1962 • 219-284

Over aanhangers en over beemd

J. Goossenaerts

1962-08-31 Volume 16 • 1962 • 285-296

De Hollandse detectiveroman als spiegel van een burgerlijke geestesgesteldheid

R. Jans

1962-08-31 Volume 16 • 1962 • 297-314

De familie Diricksens tot dewelke Eugeen Zetternam behoorde

Ger Schmook

1962-08-31 Volume 16 • 1962 • 315-342

Metrische en stilistische aantekeningen bij Priscianus' Periegesis

Herman Van Looy

1962-08-31 Volume 16 • 1962 • 343-371

Plutokratie in de "oude demokratieën der Nederlanden": Cijfers en beschouwingen omtrent de korporatieve organisatie en de sociale struktuur der gemeenten in de late middeleeuwen

R. Van Uytven

1962-08-31 Volume 16 • 1962 • 373-409

Politieke en filosofische thema's in een 17e-eeuwse roman: Een interpretatie van Lohensteins Arminius

E. Verhofstadt

1962-08-31 Volume 16 • 1962 • 411-421

Chtonische motieven bij Aischulos

E. Vermeersch

1962-08-31 Volume 16 • 1962 • 423-432

Een onderzoek naar de vermoedelijke datum van de plano-druk "Ecce panis angelorum" uit het klooster Bethanië nabij Mechelen (1467?)

H.D.L. Vervliet

1962-08-31 Volume 16 • 1962 • 433-444