• Volume 59 • 2005

    Volume 59 • 2005


DOI: https://doi.org/10.21825/kzm.v59i0

Articles


Een pasgeboren staat, of een recentelijk ontwaakte natie? De historische roman als vormgever van het collectieve Belgische geheugen

Nele Bemong

2005-01-05 Volume 59 • 2005 • 5-22

De genese van Kaas van Willem Elsschot

Marcel De Smedt

2005-01-05 Volume 59 • 2005 • 23-38

"Persoonlijk toevertrouwd.": Duits-Joodse herinnering in het werk van Barbara Honigmann

Elke Gilson

2005-01-05 Volume 59 • 2005 • 39-57

De kunst van het bembergen: Over Witold Gombrowicz en Roland Barthes

Kris Pint

2005-01-05 Volume 59 • 2005 • 59-72

Op zoek naar de canon: Criteria ter selectie van een moderne schrijversbiografie in Vlaanderen: enkele praktische en theoretische reflecties

Stefan van den Bossche

2005-01-05 Volume 59 • 2005 • 73-91

Duits als autochtone taal in België: een schets met aandacht voor onderzoeksdesiderata

Jeroen Darquennes

2005-01-05 Volume 59 • 2005 • 93-109

Afrikaans en Nederlands: het spanningsveld tussen "Taaleie" en "Suiwerheidsideaal"

Gerald Stell

2005-01-05 Volume 59 • 2005 • 111-127

Welk Nederlands of wat voor Nederlands voor Franstalige studenten?

Siegfried Theissen

2005-01-05 Volume 59 • 2005 • 129-137

Chattaal, tienertaal en taalverandering: (sub)standaardiseringsprocessen in Vlaanderen

Reinhild Vandekerckhove

2005-01-05 Volume 59 • 2005 • 139-158

"De hele wereld is Hellas voor een wijs man".: Griekse identiteitsbepaling in Flavius Philostratus' Vita Apollonii

Wannes Gyselinck

2005-01-05 Volume 59 • 2005 • 159-175

Kinderen en de menselijke levensloop in de correspondentie van Fronto

Christian Laes

2005-01-05 Volume 59 • 2005 • 177-201

Imagines Academiae: Rolnegotiatie, academische netwerken en katholieke confessionalisering in de aartshertogelijke Nederlanden (1598-1621): de Leuvense casus

Bruno Boute

2005-01-05 Volume 59 • 2005 • 203-231

Het instrument waar de ziel op speelt: Muziek en het lichaam in Vlaanderen en Brussel, 1890-1940

Staf Vos

2005-01-05 Volume 59 • 2005 • 233-250