Volume 68 • Nummer 4 • 2009

Voorwoord


Oorlogslogica

Frans-Jos Verdoodt

2009-01-01 Volume 68 • Issue 4 • 2009 • 299-301

Bijdragen & Bronnen


de Abwehr en ‘de verdachten van mei 1940’

Etienne Verhoeyen

2009-01-01 Volume 68 • Issue 4 • 2009 • 302-316

Een kwarteeuw strijd om een gedeeltelijke vernederlandsing van het katholiek middelbaar onderwijs. Jezuïeten en bisschoppen versus katholieke flaminganten. Verdere inzichten via een nieuwe bronnenpublicatie (1900-1906)

Harry Van Velthoven

2009-01-01 Volume 68 • Issue 4 • 2009 • 317-330

Een Vlaamse krant en een Belgische partij. De visie van Standaard-journalist Jozef Staels in december 1945

Luc Vandeweyer

2009-01-01 Volume 68 • Issue 4 • 2009 • 331-350

Nieuwe uitgaven


Recensie van: Laboratoria van de natie. Literaire genootschappen in Vlaanderen 1830-1914 / Greet Draye (2009)

Lode Wils

2009-01-01 Volume 68 • Issue 4 • 2009 • 351-353

Recensie van: La guarida del lobo. Nazis y colaboracionistas en Espana / Javier Juarez (2007)

Frank Seberechts

2009-01-01 Volume 68 • Issue 4 • 2009 • 353-355

Recensie van: Spoker in ‘Reinaert de Vos’. Tekstuele analyse en contextuele studie van de nationaal-politieke teksten van Guido Gezelle in het weekblad ‘Reinaert de Vos’ (1860-1865) / Adelheid Ceulemans

Romain Van Eenoo

2009-01-01 Volume 68 • Issue 4 • 2009 • 355-356

Recensie van: Het onderwijs van het Nederlands in de Waalse provincies en Luxemburg onder Koning Willem I (1814-1830). Niets meer dan een boon in een brouwketel? / Guy Janssens; Kris Steyaert (2008)

Els Witte

2009-01-01 Volume 68 • Issue 4 • 2009 • 357-358

Recensie van: La Patrie crie vengeance! La répression des inciviques "Belges au sortir de la guerre 1914-1918" / Laurence Van Ypersele; Xavier Rousseaux (2008)

Lode Wils

2009-01-01 Volume 68 • Issue 4 • 2009 • 358-359

Signalement van: Geschiedenis van het Nederlands / Marijke Van der Wal; Cor Van Bree (2008)

Pieter Van Hees

2009-01-01 Volume 68 • Issue 4 • 2009 • 359-360

Signalement van: De plaats van het geloof in het leven van Hendrik Albert Van Dalsum (1868-1944). De worsteling van een liberaal katholiek met geloof en moderniteit / Jan De Kort (2009)

Nico Van Campenhout

2009-01-01 Volume 68 • Issue 4 • 2009 • 360-361

Signalement van: Wat met Brussel? Uitdagende perspectieven voor de hoofdstad / Onder red. van Chris Dewitte (2008)

Harry Van Velthoven

2009-01-01 Volume 68 • Issue 4 • 2009 • 361-362

Signalement van: Het kostbare weefsel. Vijf jaarmaatschappijkritiek / Bart De Wever (2008)

Harry Van Velthoven

2009-01-01 Volume 68 • Issue 4 • 2009 • 362-363

Signalement van: Het activistisch avontuur / Daniël Vanacker (2006)

Lode Wils

2009-01-01 Volume 68 • Issue 4 • 2009 • 363

Signalement van: Joris van Severen. Jaarboek 13 (2009)

Lode Wils

2009-01-01 Volume 68 • Issue 4 • 2009 • 363-364

Signalement van: De Vlaamse republiek: van utopie tot project. Denksporen naar Vlaamse onafhankelijkheid / Onder red. van Johan Sanctorum (2009)

Harry Van Velthoven

2009-01-01 Volume 68 • Issue 4 • 2009 • 364

Overzicht


Overzicht van de bijdragen over 2009 (jaargang LXVIII)

2009-01-01 Volume 68 • Issue 4 • 2009 • 367-370