Volume 59 • Nummer 1 • 2000

Bijdragen & Bronnen


Herman Van Puymbroeck (1884-1949)

Bruno De Wever

2000-01-01 Volume 59 • Issue 1 • 2000 • 3-13

“Zoo was Vlaanderen op Duitschlands lippen”: Felix Timmermans en de Rembrandtprijs, 1942

Bert Govaerts

2000-01-01 Volume 59 • Issue 1 • 2000 • 15-34

De heilige Lutgart als ‘patrones van Vlaanderen’: Evolutie van een religieus symbool van de Vlaamse identiteit in de 19de en 20ste eeuw

Lieve Gevers

2000-01-01 Volume 59 • Issue 1 • 2000 • 35-44

Nieuwe uitgaven


Recensie van: Jef Van Extergem en zijn tijd (1998)

Louis Vos

2000-01-01 Volume 59 • Issue 1 • 2000 • 45-48

Recensie van: Jef Van Extergem: medestanders, tegenstanders ? (1998)

Louis Vos

2000-01-01 Volume 59 • Issue 1 • 2000 • 48-52

Recensie van: Camille Huysmans en Lode Craeybeckx (1922-1968): Het verhaal van een politieke relatie in goede en in kwade dagen / Wim Geldolf (1999)

Lode Wils

2000-01-01 Volume 59 • Issue 1 • 2000 • 52-53

Recensie van: Bibliografie van de Vlaamse Tijdschriften in de negentiende eeuw, 36. De Vlaemsche Beweging (Brussel, 1851-1852). De Verbroedering (Antwerpen, 1855). Hekel en Luim (Hasselt, 1855-1856). Het Letterblad (Antwerpen, 1856-1857). De Volksspiegel (Antwerpen, 1859). Almanak van ‘t Klaverblad (Antwerpen, 1859). Het Klaverblad (Antwerpen, 1859-1860). De Verbroedering (Brussel, 1860). Alleman’s Vriend (Antwerpen, 1860-1862). Letterkundig Zondagsblad (Antwerpen, 1861-1864). Oud en Nieuw (Gent, 1865) / Ada Deprez (1999)

Lode Wils

2000-01-01 Volume 59 • Issue 1 • 2000 • 53-54

Recensie van: Vlaamse macht. In herinnering aan Lode Claes (1913-1997) / Luc Pauwels en Pieter Jan Verstraete (red.) (1998)

Bart De Wever

2000-01-01 Volume 59 • Issue 1 • 2000 • 54-55

Recensie van: Voor Outer en Heerd, De Boerenkrijg in de Antwerpse Kempen 1798 / Jan Goris e.a. (1998)

Ada Deprez

2000-01-01 Volume 59 • Issue 1 • 2000 • 55-57

Signalement van: Kerk, natie en arbeidersklasse. Een essay over collectieve identificatie, in het bijzonder m.b.t. de (christelijke) arbeidersbeweging in België

Luc Boeva

2000-01-01 Volume 59 • Issue 1 • 2000 • 59

Signalement van: Wilde jaren, wilde haren: in woord en beeld… / Herman Maes, Paul Van Grembergen en Jean-Pierre Roosen (1999)

Gilbert De Smet

2000-01-01 Volume 59 • Issue 1 • 2000 • 59

Signalement van: The Low Countries. Arts and Society in Flanders and the Netherlands. A Year-book 1999-2000

Luc Boeva

2000-01-01 Volume 59 • Issue 1 • 2000 • 59

Signalement van: De heldhaftige kermis van Jeanne De Bruyn / Liesbet Nys

Luc Boeva

2000-01-01 Volume 59 • Issue 1 • 2000 • 59

Signalement van: Regenboog en de generatie van 1914-1918 / Marco Daane en Yves T’ Sjoen

Gilbert De Smet

2000-01-01 Volume 59 • Issue 1 • 2000 • 60

Signalement van: De Vlaamse Oostfronters. Sociaal profiel en wervingsverloop, november 1941-augustus 1944 / Kristof Carrein

Luc Boeva

2000-01-01 Volume 59 • Issue 1 • 2000 • 60