About this Journal

WT (Wetenschappelijke tijdingen) werd in 1935 opgericht als orgaan van de Vereniging voor Wetenschap om de vernederlandsing van de wetenschap in Vlaanderen te bevorderen. Sinds 1980 werd WT een vaktijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging. Artikels worden onderworpen aan peer reviewingWT wordt uitgegeven door het ADVN (Antwerpen), het archief & onderzoekscentrum dat het erfgoed van de Vlaamse beweging verzamelt, beheert en toegankelijk maakt. Op inhoudelijk vlak werkt de redactie volkomen autonoom. Zij wordt in haar taak bijgestaan door de internationale adviesraad en de bureauredactie.

Vanaf 1995 tot de op twee na laatste jaargang zijn de artikels volledig digitaal beschikbaar.

Meer informatie op https://wt.be.

Volume 80 • Issue 4 • 2021

Voorwoord


Pallieter in het Europa der Volkeren

Bruno De Wever

2021-04-01 Volume 80 • Issue 4 • 2021 • 291-292

Bijdragen & Bronnen


Onze goede naam is ermee gemoeid! De romanfiguur Pallieter als (ongewenst) Vlaams symbool in het interbellum (1916-1940)

Ulrike Burki

2021-12-30 Volume 80 • Issue 4 • 2021 • 293-335

Rubriek Forum


Een alternatieve Europa-kaart. Vlaams-nationalisme en de internationale der minderheden

Winfried Dolderer

2021-12-30 Volume 80 • Issue 4 • 2021 • 336-355

Nieuwe uitgaven


Recensie van: Frantz Van Dorpe en het Verdinaso / Jan Creve ; Hoogmoed. Van Verdinaso tot verzet / Vincent Stuer

Lode Wils

2021-12-30 Volume 80 • Issue 4 • 2021 • 357-361

Recensie van: Vlaanderen betaalt. De mythe van de omgekeerde transfers / Juul J. Hannes

Olivier Boehme

2021-12-30 Volume 80 • Issue 4 • 2021 • 361-365

Recensie van: Herman Van den Reeck. Heraut van een nieuw mensdom in Vlaanderen. Biografie van een Sturm und Drang-generatie / Jan Huijbrechts

Luc Vandeweyer

2021-12-30 Volume 80 • Issue 4 • 2021 • 366-368

Recensie van: De man die van mensen hield. Emmanuel De Bom. Biografie / Chris Ceustermans ; Clara. De geheime liefde van Emmanuel De Bom 1891-1895 / Jan Lampo

Nico Van Campenhout

2021-12-31 Volume 80 • Issue 4 • 2021 • 369-371

Signalement van: 'Sterven in het bed waarin ik geboren ben.' Een biografie van Felix De Boeck (1898-1995) / David Veltman

Nico Van Campenhout

2021-12-31 Volume 80 • Issue 4 • 2021 • 372-374

Signalement van: Joris Van Severen. Op leven en dood, letterlijk. Biografie 1894-1940 / Luc Pauwels

Nico Van Campenhout

2021-12-31 Volume 80 • Issue 4 • 2021 • 374-376

Signalement van: Jaarboek Joris Van Severen, 25

Lode Wils

2021-12-31 Volume 80 • Issue 4 • 2021 • 376-377

Signalement van: Hertmans Handboek / Lars Bernaerts & Carl De Strycker (red.)

Nico Van Campenhout

2021-12-31 Volume 80 • Issue 4 • 2021 • 377-378

Signalement van: De Lage Landen. Een geschiedenis voor vandaag / Marnix Beyen, Judith Pollman & Henk te Velde

Bruno De Wever

2021-12-31 Volume 80 • Issue 4 • 2021 • 378-379