About this Journal

WT (Wetenschappelijke tijdingen) werd in 1935 opgericht als orgaan van de Vereniging voor Wetenschap om de vernederlandsing van de wetenschap in Vlaanderen te bevorderen. Sinds 1980 werd WT een vaktijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging. Artikels worden onderworpen aan peer reviewingWT wordt uitgegeven door het ADVN (Antwerpen), het archief & onderzoekscentrum dat het erfgoed van de Vlaamse beweging verzamelt, beheert en toegankelijk maakt. Op inhoudelijk vlak werkt de redactie volkomen autonoom. Zij wordt in haar taak bijgestaan door de internationale adviesraad en de bureauredactie.

Vanaf 1995 tot de op twee na laatste jaargang zijn de artikels volledig digitaal beschikbaar.

Meer informatie op https://wt.be.

Volume 78 • Issue 4 • 2019

Voorwoord


Over de liefde voor het Duits en het Afrikaans, Vlaamsgezinde profeten en nationalistische onruststokers

Bruno De Wever

2020-01-01 Volume 78 • Issue 4 • 2019 • 291-292

Bijdragen & Bronnen


"Natuer en kunst gaen hier hand aen hand". Duitslandbeelden in de vroege Vlaamse beweging (1844-1848)

Maarten Langhendries

2020-01-01 Volume 78 • Issue 4 • 2019 • 293-314

Profeten, psalmisten en onruststokers. Hans Kohn (1891-1971) over het Vlaamse nationalisme

Kasper Swerts

2020-01-01 Volume 78 • Issue 4 • 2019 • 315-337

Rubriek Erfgoed


Schatten op zolder? Een onderzoek naar een portrettekening van Firmin Deprez door Joe English

Piet De Baere and Jan Van der Fraenen

2020-01-01 Volume 78 • Issue 4 • 2019 • 338-372

Rubriek Forum


Wat hoe die toekoms vir Afrikaans in? Oftewel: hét Afrikaans nog 'n toekoms in Suid-Afrika?

Wannie Carstens

2020-01-01 Volume 78 • Issue 4 • 2019 • 360-372

Nieuwe uitgaven


Recensie van: The Everyday Nationalism of Workers, a Social History of Modern Belgium / Maarten Van Ginderachter

Lode Wils

2020-01-01 Volume 78 • Issue 4 • 2019 • 373-375

Recensie van Alan Stivell / Laurent Bourdelas

Nico Van Campenhout

2020-01-01 Volume 78 • Issue 4 • 2019 • 375-377

Recensie van: Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe / Joep Leerssen (ed.) with the assistance of Anne Hilde van Baal and Jan Rock

Lode Wils

2020-01-01 Volume 78 • Issue 4 • 2019 • 377-378

Signalement van: De Katholieke Vlaamse Meisjesbonden in Zuid-Brabant, in: "En het dorp zal duren…" Trimestrieel tijdschrift van het Heemkundig Genootschap "van witthem" Beersel / Paul Blyweert

Nico Van Campenhout

2020-01-01 Volume 78 • Issue 4 • 2019 • 378-379

Signalement van: Les "bleus" de la mémoire. Parcours d'un homme libre / Hervé Hasquin

Nico Van Campenhout

2020-01-01 Volume 78 • Issue 4 • 2019 • 379-380