About this Journal

WT (Wetenschappelijke tijdingen) werd in 1935 opgericht als orgaan van de Vereniging voor Wetenschap om de vernederlandsing van de wetenschap in Vlaanderen te bevorderen. Sinds 1980 werd WT een vaktijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging. Artikels worden onderworpen aan peer reviewingWT wordt uitgegeven door het ADVN (Antwerpen), het archief & onderzoekscentrum dat het erfgoed van de Vlaamse beweging verzamelt, beheert en toegankelijk maakt. Op inhoudelijk vlak werkt de redactie volkomen autonoom. Zij wordt in haar taak bijgestaan door de internationale adviesraad en de bureauredactie.

Vanaf 1995 tot de op twee na laatste jaargang zijn de artikels volledig digitaal beschikbaar.

Meer informatie op https://wt.be.

Volume 81 • Nummer 2 • 2022

Voorwoord


Antoon Pira, Arabisch vocht en andere indianenverhalen

Bruno Leon Julius Maria De Wever

2022-07-01 Volume 81 • Issue 2 • 2022 • 99-100

Bijdragen & Bronnen


Vlaamse Sovjets aan de IJzer? Leven en werken van Antoon Pira (1887-1939): het einden van een mythe

Edi Clijsters and Bert Govaerts

2022-07-01 Volume 81 • Issue 2 • 2022 • 101-133

Pocahontas op Sumatra en andere indianenverhalen. Ontmoetingen met inheemse volkeren in de negentiende-eeuwse Vlaamse letterkunde

Kevin Absillis

2022-07-01 Volume 81 • Issue 2 • 2022 • 134-161

Blauwvoet op het bord. Feestelijke menukaarten in de Vlaamse beweging (1879-1976)

Leedert Acke

2022-07-01 Volume 81 • Issue 2 • 2022 • 162-177

Nieuwe uitgaven


Recensie van: Het Aards Paradijs / Antoon Rumes

Nico Van Campenhout

2022-07-01 Volume 81 • Issue 2 • 2022 • 185-186

Recensie van: Nekschot. Oorlog, geweld en bevrijding in Tongeren / Rudi Van Doorslaer

Bruno Leon Julius Maria De Wever

2022-07-01 Volume 81 • Issue 2 • 2022 • 186-187

Rubriek Forum


"Zonder Duitsland, geen Vlaanderen". Verslag van het WT Leesforum van 21 maart 2022 met Bruno Yammine en Jakob Müller

Sarah Menu

2022-07-01 Volume 81 • Issue 2 • 2022 • 178-184