About this Journal

WT (Wetenschappelijke tijdingen) werd in 1935 opgericht als orgaan van de Vereniging voor Wetenschap om de vernederlandsing van de wetenschap in Vlaanderen te bevorderen. Sinds 1980 werd WT een vaktijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging. Artikels worden onderworpen aan peer reviewingWT wordt uitgegeven door het ADVN (Antwerpen), het archief & onderzoekscentrum dat het erfgoed van de Vlaamse beweging verzamelt, beheert en toegankelijk maakt. Op inhoudelijk vlak werkt de redactie volkomen autonoom. Zij wordt in haar taak bijgestaan door de internationale adviesraad en de bureauredactie.

Vanaf 1995 tot de op twee na laatste jaargang zijn de artikels volledig digitaal beschikbaar.

Meer informatie op https://wt.be.

Volume 79 • Nummer 4 • 2020

Voorwoord


Alveringem - Solbad Hall heen en weer. Cyriel Verschaeve 1944-1973

Bruno De Wever

2022-01-01 Volume 79 • Issue 4 • 2020 • 195-196

Bijdragen & Bronnen


De exil-geschriften van Cyriel Verschaeve voltooid in Solbad Hall 1944-1946

Romain Vanlandschoot

2022-01-01 Volume 79 • Issue 4 • 2020 • 197-220

"En vandaag kunnen wij verzekeren: Verschaeve is niet dood!" Discours en retoriek tijdens de bedevaarten naar Solbad Hall (1950-1973)

Aragorn Fuhrmann

2022-01-01 Volume 79 • Issue 4 • 2020 • 221-292

Solbad Hall: 70 jaar later

Frans-Jos Verdoodt

2022-01-01 Volume 79 • Issue 4 • 2020 • 293-299