Bijdragen & Bronnen

de Abwehr en ‘de verdachten van mei 1940’

Author
  • Etienne Verhoeyen

Abstract

In de meidagen van 1940 werden enkele duizenden Belgen en vreemdelingen, onder wie veel joodse vluchtelingen, door de Belgische veiligheidsdiensten administratief gearresteerd en naar Frankrijk weggevoerd. In de geschiedschrijving staan deze ‘weggevoerden’ bekend als ‘de verdachten van mei 1940’. Omdat zich onder deze ‘verdachten’ ook agenten van de Duitse militaire inlichtingendienst (de Abwehr) bevonden, legde deze dienst zich na de Frans-Duitse wapenstilstand toe op de repatriëring van deze agenten. Maar de Abwehr interesseerde zich ook voor de Vlaamse nationalisten onder de ‘verdachten’, met name voor weggevoerde VNV-ers. Met behulp van de Abwehr werden een aantal onder hen gerepatrieerd, waarna de collaboratiepers en de Duitse propaganda politieke munt sloegen uit de zaak van de ‘verdachten’. De belangstelling van de Abwehr voor de Vlaams nationalistische weggevoerden was slechts een episode uit de contacten die sinds jaren bestonden tussen de Abwehr en het VNV.

________

The Abwehr and 'the suspects of May 1940'
In May 1940 several thousand Belgians and foreigners, including many Jewish refugees, were placed under administrative detention and deported to France by the Belgian security services.
In the historiography those 'deported' are known as the 'suspects of May 1940'. Because there were also agents from the German military intelligence service (the 'Abwehr') among these 'suspects', this service set out to repatriate these agents after the Franco-German cease-fire. But the Abwehr also took an interest in the Flemish nationalists among the 'suspects', in particular the deported VNV members. With the assistance of the Abwehr a number of them were repatriated, following which the collaboration press and the German propaganda made political capital out of the case of the 'suspects'. The interest of the Abwehr for the deported Flemish Nationalists was only one episode among the contacts that had existed for years between the Abwehr and the VNV.

 

How to Cite:

Verhoeyen, E., (2009) “de Abwehr en ‘de verdachten van mei 1940’”, WT. Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging 68(4), 302-316. doi: https://doi.org/10.21825/wt.v68i4.12443

Downloads:
Download PDF
View PDF

620 Views

309 Downloads

Published on
01 Jan 2009
Peer Reviewed
License