Volume 70 • Nummer 2 • 2011

Voorwoord


De Meeuw van Verschaeve, die Taube van Immanuel Kant

Frans-Jos Verdoodt

2011-06-30 Volume 70 • Issue 2 • 2011 • 115-118

Bijdragen & Bronnen


Nederlandstalige historische tijdschriften in tijden van globalisering, elektronisering en digitalisering. Een inleiding

Els Witte

2011-06-30 Volume 70 • Issue 2 • 2011 • 119-128

Tussen geschiedenis en history. Slotbeschouwingen door de moderator

Bruno Huygebaert

2011-07-04 Volume 70 • Issue 2 • 2011 • 129-139

De Katholieke Vlaamse Landsbond. Deel 2

Lode Wils

2011-07-04 Volume 70 • Issue 2 • 2011 • 140-171

"Ook een politieke invloed moet van onze Alma Mater uitgaan". Staatkunde en activisme bij Robert Van Genechten

Matthijs de Ridder

2011-07-04 Volume 70 • Issue 2 • 2011 • 172-184

"Iets ten voordelen van onzen jeugd". John Caremans, Edgar Lehembre, Remi Van Mieghem en de Vlaamse en Duitse intriges omtrent de Vlaams-nationalistische jeugdbeweging in 1942

Frank Seberechts

2011-07-04 Volume 70 • Issue 2 • 2011 • 185-193

Nieuwe uitgaven


Recensie van: Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, jg. 120, aflevering I (2010)

Lode Wils

2011-07-04 Volume 70 • Issue 2 • 2011 • 194-198

Signalement van: De toekomst is al begonnen. 100 jaar Uitgeverij Lannoo. Het verhaal van een voorzichtige durver / Marie-Anne Wilssens, Romain Vanlandschoot & Marc Reynebeau (2010)

Ludo Simons

2011-07-04 Volume 70 • Issue 2 • 2011 • 198-200

Signalement van: De Franse Nederlanden - Les Pays-Bas Français. 35ste jaarboek - 35es annales

Frank Seberechts

2011-07-04 Volume 70 • Issue 2 • 2011 • 200

Signalement van: Filip De Pillecyn Studies VI / Emmanuel Waegemans, Jurgen De Pillecyn, Etienne Van Neygen, Dirk De Geest & Frans-Jos Verdoodt (red.) (2010)

Pieter van Hees

2011-07-04 Volume 70 • Issue 2 • 2011 • 201-202

Signalement van: De zoektocht van een katholieke intellectueel: Prosper Thuysbaert (1889-1965) en de vragen van zijn tijd / Nico Van Campenhout (red.) (2011)

Lode Wils

2011-07-04 Volume 70 • Issue 2 • 2011 • 202-204

Signalement van: Literatuur in crisis. De Vlaamse en Nederlandse letteren in de jaren dertig / Koen Rymenants, Kris Humbeeck, Jan Robert & Jan Stuyck (red.) (2010)

Matthijs de Ridder

2011-07-04 Volume 70 • Issue 2 • 2011 • 204