Bijdragen & Bronnen

Een Vlaamse krant en een Belgische partij. De visie van Standaard-journalist Jozef Staels in december 1945

Author
  • Luc Vandeweyer

Abstract

De fall-out van de collaboratie met de Duitse bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog had een verwoestend effect. Het Vlaams natiebesef was door de oorlog weliswaar sterk verzwakt maar niet afgestorven. Na de bevrijding in september 1944 konden enkel gewezen verzetslieden de Vlaamsgezinde opinie een stem geven. Die rol werd vervuld door het dagblad De Nieuwe Standaard dat werd gedomineerd door Tony Herbert. Een van zijn journalisten was Jozef Staels. De pogingen van deze verzetslieden om een Vlaams dagblad uit te geven en tegelijkertijd aan te sturen op de vorming van een grondig vernieuwde christen-democratische partij leidde tot ernstige spanningen. Die kwamen neer op de vraag hoeveel ‘restauratie’ er nodig was en hoeveel ‘vernieuwing’ en op welke terreinen. Hiervan geeft deze brief een goed beeld.

________

A Flemish newspaper and a Belgian political party. The vision of Jozef Staels, journalist for the Standaard newspaper, in December 1945

The fall-out from the collaboration with the German occupying forces during the Second World War had a destructive effect. Although the Flemish awareness of nationhood had been weakened by the war, it had not died. After the liberation in September 1944 only former members of the resistance could voice the pro-Flemish opinion. That role was taken up by the daily newspaper De Nieuwe Standaard, which was dominated by Tony Herbert. One of his journalists was Jozef Staels. The attempts by these members of the resistance to publish a Flemish daily paper, whilst at the same time aiming to found a thoroughly renewed Christian-Democratic Party, caused serious tensions. It finally came down to the question of how much 'restoration' was required and how much 'renewal' and in which areas. This letter illustrates this matter well.

How to Cite:

Vandeweyer, L., (2009) “Een Vlaamse krant en een Belgische partij. De visie van Standaard-journalist Jozef Staels in december 1945”, WT. Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging 68(4), 331-350. doi: https://doi.org/10.21825/wt.v68i4.12445

Downloads:
Download PDF
View PDF

374 Views

121 Downloads

Published on
01 Jan 2009
Peer Reviewed
License