Volume 76 • Nummer 1 • 2017

Voorwoord


Het nieuwe franskiljonisme spreekt Engels

Bruno De Wever

2017-03-22 Volume 76 • Issue 1 • 2017 • 3-4

Bijdragen & Bronnen


Cyriel Buysses kritiek van de Vlaamse beweging of de politieke betekenis van de roman 'n Leeuw van Vlaanderen (1900)

Kris Humbeeck

2017-03-22 Volume 76 • Issue 1 • 2017 • 5-59

Rubriek Forum


Nationale onverschilligheid, een uitdaging voor nationalisme-onderzoek? Een internationale workshop en een gesprek met Miroslav Hroch

Bruno De Wever and Andreas Stynen

2017-03-22 Volume 76 • Issue 1 • 2017 • 60-70

Juryverslag Pil-van Gastelprijs voor geschiedenis 2016

Machteld De Metsenaere

2017-03-22 Volume 76 • Issue 1 • 2017 • 71-75

De Vlaamse Onderwijsraad zet de deur wagenwijd open voor de verengelsing van het hoger onderwijs

Antoon Vrints

2017-03-22 Volume 76 • Issue 1 • 2017 • 76-81

Nieuwe uitgaven


Recensie van: De Grote Onleesbare. Hendrik Conscience herdacht / Kris Humbaack, Kevin Absillis, Janneke Weijermars (red.) m.m.v. Valerie Rousseau en Maxime van Steen

Ludo Stynen

2017-03-22 Volume 76 • Issue 1 • 2017 • 82-85

Recensie van: Ghisleen Verdickt 1883-1926. Leven en dood van een schilder / Filip Fierens

Nico Van Campenhout

2017-03-22 Volume 76 • Issue 1 • 2017 • 86-88

Signalement van: Lenin in de trein. De reis naar de revolutie / Catherine Merridale

Nico Van Campenhout

2017-03-22 Volume 76 • Issue 1 • 2017 • 88-89

Signalement van: Groot-Nederland & Groot-Colombia 1815-1830. De droom van Willem I / Sytze van der Veen

Antoon Vrints

2017-03-22 Volume 76 • Issue 1 • 2017 • 89-90

Signalement van: Filip De Pillecyn Studies XI. Jaarboek van het Filip De Pillecyncomité

Dirk Rochtus

2017-03-22 Volume 76 • Issue 1 • 2017 • 90-91