Volume 80 • Nummer 1 • 2021

Voorwoord


Gebuisd voor de canon van Vlaanderen: Willem Verhulst en de Vlaamse demokraten

Bruno De Wever

2021-03-30 Volume 80 • Issue 1 • 2021 • 3-4

Bijdragen & Bronnen


Volksunie / Vlaamse Demokraten 1965: van 'vurig begeerde eendracht' naar 'misdadige broederstrijd'

Edi Clijsters

2021-03-30 Volume 80 • Issue 1 • 2021 • 5-36

Rubriek Forum


Geschiedenis en geschiedschrijving als gewillige dienstmaagden van de politiek? Casus: de historische canon van Vlaanderen

Marc Boone

2021-03-30 Volume 80 • Issue 1 • 2021 • 37-63

"Je kunt de wind niet filmen, maar wel de bomen die buigen." Interview met Stefan Hertmans over 'De opgang'

Aragorn Fuhrmann and Winne Gobyn

2021-03-30 Volume 80 • Issue 1 • 2021 • 64-84

Nieuwe uitgaven


Recensie van: De opgang / Stefan Hertmans

Winne Gobyn

2021-03-30 Volume 80 • Issue 1 • 2021 • 85-87

Recensie van: Op zoek naar een natie: het ontstaan van Vlaanderen binnen België / Lode Wils

Antoon Vrints

2021-03-30 Volume 80 • Issue 1 • 2021 • 88-89

Recensie van: Mijn oorlog. Juul Filliaert 1914-1918, journalist, uitgever, verzamelaar / Luc Filliaert

Nico Van Campenhout

2021-03-30 Volume 80 • Issue 1 • 2021 • 89-91

Recensie van: Moederstad en vaderland. Nationale identiteit en lokal trots in de schilderswereld van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1815-1839) / Anna Rademakers

Lode Wils

2021-03-30 Volume 80 • Issue 1 • 2021 • 91-93

Signalement van: La Wallonie et la Première Guerre mondiale (la suite). Nouveaux éclairages dur la Wallonenpolitik / Paul Delforge

Lode Wils

2021-03-30 Volume 80 • Issue 1 • 2021 • 93-94