Volume 61 • Nummer 2 • 2002

Bijdragen & Bronnen


Het omzichtige activisme van Adelfons Hendrickx in de winter van 1916-1917

Dirk Luyckx

2002-01-01 Volume 61 • Issue 2 • 2002 • 67-78

Roger Soenen, een Vlaamse-nationalistische rassentheoreticus

Wouter De Raes

2002-01-01 Volume 61 • Issue 2 • 2002 • 79-86

De Dietsche Meisjesscharen (1940-1944) en hun “aanlokkelijke taak, ons volk als spelend en zingend terug te voeren naar de klare bronnen van zijn eigen aard” – deel 1

S Jans

2002-01-01 Volume 61 • Issue 2 • 2002 • 87-106

Een grote ontgoocheling. Reimond Spleers stapt in het ‘tweede activisme’. Bronnenuitgave

Joris Dedeurwaerder

2002-01-01 Volume 61 • Issue 2 • 2002 • 107-113

Nieuwe uitgaven


Recensie van: Wetenschap en onderwijs in Vlaanderen na 1830 en in de Vlaamse Beweging / Roger-A. Blondeau (2001)

Pieter Van Hees

2002-01-01 Volume 61 • Issue 2 • 2002 • 115-116

Recensie van: Stipmomenten: een relaas / Jan Debrouwere (2001)

Bruno De Wever

2002-01-01 Volume 61 • Issue 2 • 2002 • 116-117

Recensie van: De Jodenverordeningen en de Antwerpse balie: historische studie / Jan Verstraete (2001)

Bruno De Wever

2002-01-01 Volume 61 • Issue 2 • 2002 • 117-122

Signalement van: ZL. Literair-historisch tijdschrift, jg. 1, 2001, nr. 0 en jg. 1, 2001, nr. 1 (2001)

Pieter Van Hees

2002-01-01 Volume 61 • Issue 2 • 2002 • 122-123

Signalement van: Paralipomena. Tekstgenetische studies / Edward Vanhoutte en Dirk Van Hulle (red.) (2001)

Pieter Van Hees

2002-01-01 Volume 61 • Issue 2 • 2002 • 122-123

Signalement van: Zuurvrij. Berichten uit het AMVC-Letterenhuis, 2001, nr. 1 (2001)

Pieter Van Hees

2002-01-01 Volume 61 • Issue 2 • 2002 • 122-123

Errata


Erratum

2002-01-01 Volume 61 • Issue 2 • 2002 • 123