Volume 74 • Nummer 4 • 2015

Voorwoord


Servare modum, finemque tenere, naturamque sequi. Acta amicorum Frans-Jos Verdoodt

Bruno De Wever

2015-12-15 Volume 74 • Issue 4 • 2015 • 2-4

"Niemand beging ooit een grotere fout dan degene die niets deed, omdat hij slechts weinig kon doen". Een biografische notitie

Koen De Scheemaeker

2015-12-15 Volume 74 • Issue 4 • 2015 • 5-7

Toen bliezen de poortwachters

Frans-Jos Verdoodt

2015-12-23 Volume 74 • Issue 4 • 2015 • 264-265

Bijdragen & Bronnen


Een nieuw portret van Koning Willem I

Lode Wils

2015-12-15 Volume 74 • Issue 4 • 2015 • 8-15

Jozef Ferdinand Toussaint (1807-1885), ijveraar voor de Vlaamse taal. 15 oktober 1830

Romain Vanlandschoot

2015-12-15 Volume 74 • Issue 4 • 2015 • 16-37

"Wat het gedicht betreft, dit te beoordeelen is onze taak niet". De literaire receptie van het oratorium De Oorlog (1873, Peter Benoit & Jan Van Beers) in Vlaamse tijdschriften uit de negentiende eeuw

Adelheid Ceulemans

2015-12-15 Volume 74 • Issue 4 • 2015 • 38-68

De breuk van de 'daensistische' christendemocratie met het katholieke establishment en de 'katholieke' christendemocratie 1893-1914

Harry Van Velthoven

2015-12-17 Volume 74 • Issue 4 • 2015 • 69-85

De levenwekker tot leven gewekt. Een nieuwe biografie over Hugo Verriest

Lieve Gevers

2015-12-17 Volume 74 • Issue 4 • 2015 • 86-111

De Vlaamse afdeling van de Belgische Persbond en Wereldoorlog I (1887-1918)

Romain Van Eenoo

2015-12-17 Volume 74 • Issue 4 • 2015 • 112-123

Strijd om de studerende jeugd (1925-1935). Waarom het AKVS ten onder ging

Louis Vos

2015-12-17 Volume 74 • Issue 4 • 2015 • 124-157

De Vlaams-nationalist als discursieve constructie. Bedenkingen bij 'N-VA. Analyse van een politieke ideologie' (I. Maly, 2012)

Kevin Absillis

2015-12-23 Volume 74 • Issue 4 • 2015 • 158-196

'Nationale onverschilligheid', de Habsburgmonarchie en België. Een review van recente literatuur

Maarten Van Ginderachter

2015-12-23 Volume 74 • Issue 4 • 2015 • 197-216

De Vlaamse patriotten en de natievorming. Hoe de Vlaamse natie ophield 'klein' te zijn

Bruno De Wever, Frans-Jos Verdoodt and Antoon Vrints

2015-12-23 Volume 74 • Issue 4 • 2015 • 217-248

NISE, SNM, SoN, DIANE

Luc Boeva

2015-12-23 Volume 74 • Issue 4 • 2015 • 249-255

Nieuwe uitgaven


Recensie van: Ongebonden best. Nelly Maes. Vrouw en Vlaams / Alain Debbaut

Machteld De Metsenaere

2015-12-23 Volume 74 • Issue 4 • 2015 • 256-262

Signalement van: Hoffmann von Fallersleben und die Lande niederländischer Zunge. Briefwechsel, Beziehungsgeflechte, Bildlichkeit / Erika Poettgens

Dirk Rochtus

2015-12-23 Volume 74 • Issue 4 • 2015 • 262-263