Volume 54 • Nummer 2 • 1995

Bijdragen & Bronnen


Een rapport van hoofdaalmoezenier J. Marinis aan kardinaal Mercier over de Vlaamse Beweging aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog

Robrecht Boudens

1995-01-01 Volume 54 • Issue 2 • 1995 • 63-79

“Rebellen” aan het Oostfront. De politieke moeilijkheden bij de Vlaamse Oostfronters. (Derde deel)

Bruno De Wever

1995-01-01 Volume 54 • Issue 2 • 1995 • 81-90

Herman Van den Reeck (1901-1920) en de anti-burgerlijke strekking in de Vlaamse Beweging na de Eerste Wereldoorlog

Guy Leemans

1995-01-01 Volume 54 • Issue 2 • 1995 • 91-106

Nieuwe uitgaven


Recensie van: De zure druiven van de oorlog: Amnestie of verzoening ? / Ludo Abicht (1994)

Bruno De Wever

1995-01-01 Volume 54 • Issue 2 • 1995 • 107-111

Recensie van: Het proces Vindevogel / J. Verroken (1994)

Bruno De Wever

1995-01-01 Volume 54 • Issue 2 • 1995 • 111

Recensie van: De bevrijdingsdagen van 1944. De geheime rapporten van François Louis Ganshof / Wilfried Pauwels (1994)

Pieter Van Hees

1995-01-01 Volume 54 • Issue 2 • 1995 • 112-114

Het Van Severen-jaar voorbij. (Eerste deel)

Romain Vanlandschoot

1995-01-01 Volume 54 • Issue 2 • 1995 • 114-122

Recensie van: E.H. Maurits Van Caeneghem, Petit Vicaire te Aalter / Peter Laroy (1993)

Lode Wils

1995-01-01 Volume 54 • Issue 2 • 1995 • 122-123