Volume 70 • Nummer 3 • 2011

Voorwoord


Hoe hoog moeten bomen groeien om veel wind te vangen?

Frans-Jos Verdoodt

2011-09-21 Volume 70 • Issue 3 • 2011 • 211-214

Bijdragen & Bronnen


"De Antwerpsche haven in het stormgetij." Jan Timmermans en de haven van Antwerpen

Frank Seberechts

2011-09-21 Volume 70 • Issue 3 • 2011 • 215-229

De strafrechtelijke repressie van het Vlaams activisme tijdens de Eerste Wereldoorlog in de Duitse krijgsgevangenkampen (november 1918 tot juli 1925). Deel 1

Jos Monballyu

2011-09-21 Volume 70 • Issue 3 • 2011 • 230-258

Desperados. Vlamingen in dienst van SS-Obersturmführer Otto Skorenzy (1944-1945)

Etienne Verhoeyen

2011-09-21 Volume 70 • Issue 3 • 2011 • 259-275

De Brusselse vereniging De Veldbloem zoekt toenadering tot Hendrik Conscience. Twee pas ontdekte brieven

Luc Vandeweyer

2011-09-21 Volume 70 • Issue 3 • 2011 • 276-289

Nieuwe uitgaven


Recensie van: "Maar wat een wespennest!" Het rectoraat van August Vermeylen en de vernederlandsing van de Gentse universiteit / Ruben Mantels & Hans Vandevoorde (2010)

Harry Van Velthoven

2011-09-21 Volume 70 • Issue 3 • 2011 • 290-291

Recensie van: Norbert De Batselier. Een leven in de politiek / Bart Hellinck (2010)

Harry Van Velthoven

2011-09-21 Volume 70 • Issue 3 • 2011 • 291-295

Signalement van: Als Perzische brieven. Over licht en donker in wereld en politiek / Dirk Rochtus (2011)

Ludo Abicht

2011-09-21 Volume 70 • Issue 3 • 2011 • 295-297

Signalement van: Les intellectuels catholiques en Belgique francophone aux 19e et 20e siècles / Guy Zelis, Jean-Pierre Delville, Luc Courtois, Françoise Rosart (2009)

Lode Wils

2011-09-21 Volume 70 • Issue 3 • 2011 • 297-298

Signalement van: Lied und Populäre Kultur/Song and popular culture / Nils Grosh, Tobias Widmaier (2010)

Andreas Stynen

2011-09-21 Volume 70 • Issue 3 • 2011 • 298-299

Signalement van: Karel Van de Woestijne. Biografie / Peter Theunynck (2010)

Matthijs de Ridder

2011-09-21 Volume 70 • Issue 3 • 2011 • 299

Het geheugen van de Lage Landen / Jo Tollebeek & Henk te Velde (red.) (2009)

Harry Van Velthoven

2011-09-21 Volume 70 • Issue 3 • 2011 • 299-300

Signalement van: De moerbeitoppen ruischten / Anton van Wilderode (2010)

Matthijs de Ridder

2011-09-21 Volume 70 • Issue 3 • 2011 • 300

Signalement van: Nieuw Oud-Vlaams. Nieuwe lemma's ter aanvulling van het Woordenboek van het Frans-Vlaams / C. Moeyaert (2011)

Frank Seberechts

2011-09-21 Volume 70 • Issue 3 • 2011 • 301

Signalement van: "De Vlaamsgezinde rode apotheker" Henri Van de Voorde (1910-1976) / Nico Van Campenhout m.m.v. Peter Van Wichelen (red.) (2011)

Lode Wils

2011-09-21 Volume 70 • Issue 3 • 2011 • 301