Volume 49 • Issue 1 • 1990

Bijdragen & Bronnen


De Groot-Nederlandse Beweging in 1940-1941 en het optreden van Jan Christiaan Kist (1913-1944). II

Pieter Van Hees

1990-01-01 Volume 49 • Issue 1 • 1990 • 1-18

Het taalgebruik in de militaire rechtspraak vóór de Eerste Wereldoorlog

Richard Boijen

1990-01-01 Volume 49 • Issue 1 • 1990 • 19-32

Over de Frontbeweging

Koen Bultinck

1990-01-01 Volume 49 • Issue 1 • 1990 • 33-45

De Groot-Nederlandse beweging rond Jean-Marie Gantois, 1940-68

Willy Vallaey

1990-01-01 Volume 49 • Issue 1 • 1990 • 46-60

Nieuwe uitgaven


Recensie van: De Vlinder 1867, De Biekorf 1867, Ieders Belang 1868, Meiloover 1868-1970, Het Vlaamsche Volk 1870-1872, Jaarboekje van Zetternamskring 1873-1875, Jaarboek der Letterkundige Vereeniging Jan Frans Willems 1876-1890 / Marc Carlier en Ada Deprez (1989)

Lode Wils

1990-01-01 Volume 49 • Issue 1 • 1990 • 62

Recensie van: Nationaal Biografisch Woordenboek, dl. 12 (1987)

Lode Wils

1990-01-01 Volume 49 • Issue 1 • 1990 • 63-64

Recensie van: Dr. Gerard De Paep: een leven van volksverbonden trouw / Julien Van Remoortere (1989)

Nico Van Campenhout

1990-01-01 Volume 49 • Issue 1 • 1990 • 64