Volume 72 • Nummer 1 • 2013

Voorwoord


De wereld is zozeer van de levenden en zo weinig van de doden

Frans-Jos Verdoodt

2013-03-31 Volume 72 • Issue 1 • 2013 • 3-6

Bijdragen & Bronnen


Verdraagzaamheid en pragmatische samenwerking in de Vlaamse beweging. Hugo Verriest en August Vermeylen 1895-1914. Deel 1

Romain Vanlandschoot

2013-03-31 Volume 72 • Issue 1 • 2013 • 7-38

Desertie naar de vijand in het Belgische frontleger tijdens de Eerste Wereldoorlog. Deel 1

Jos Monballyu

2013-03-31 Volume 72 • Issue 1 • 2013 • 39-67

"Yet another book on nationalism." Enkele recente bijdragen tot de theorievorming

Luc Boeva

2013-03-31 Volume 72 • Issue 1 • 2013 • 68-86

Nieuwe uitgaven


Recensie van: Emile Verhaeren. Vlaams dichter voor Europa / Paul Servaes

Rik Hemmerijckx

2013-03-31 Volume 72 • Issue 1 • 2013 • 87-91

Signalement van: Gezelliana. Kroniek van de Gezellestudie, nummer 2011 / Piet Couttenier e.a. (red.)

Stefan Van den Bossche

2013-03-31 Volume 72 • Issue 1 • 2013 • 91-92

Signalement van: Cahiers Staf De Clercq. Bijdragen ter bevordering van de studie van Staf De Clercq en tijdgenoten, 6 / Pieter Jan Verstraete (red.)

Bruno De Wever

2013-03-31 Volume 72 • Issue 1 • 2013 • 92