Volume 48 • Issue 4 • 1989

Overzicht


Overzicht van de 48ste jaargang (januari-december 1989)

1989-01-01 Volume 48 • Issue 4 • 1989 • 255-256

Bijdragen & Bronnen


Herdenkingstekst uitgaande van de Raad van Bestuur van de Vereniging voor Wetenschap ter nagedachtenis van Paul Daels, 1 mei 1921-26 januari 1989

1989-01-01 Volume 48 • Issue 4 • 1989 • 193-194

De zending van Charpentier. II

Dani Vanacker

1989-01-01 Volume 48 • Issue 4 • 1989 • 195-209

De 'Standaard' en de katholiek-Vlaamse politieke strijd vanaf eind 1918 tot medio 1925. III

Paul De Coninck

1989-01-01 Volume 48 • Issue 4 • 1989 • 210-225

De Groot-Nederlandse Beweging in 1940-1941 en het optreden van Jan Christiaan Kist (1913-1944). I

Pieter Van Hees

1989-01-01 Volume 48 • Issue 4 • 1989 • 226-238

De Taalverhoudingen bij de Belgische krijgsgevangenen tijdens de Tweede Wereldoorlog

Luc De Vos en Jean-Pierre Descan

1989-01-01 Volume 48 • Issue 4 • 1989 • 239-251

Nieuwe uitgaven


Recensie van: De Vlaamsche Kunstbode 1871-1913 / Marc Carlier en Ada Deprez (1989)

Lode Wils

1989-01-01 Volume 48 • Issue 4 • 1989 • 252

Recensie van: Staf De Clercq / Bruno De Wever (1989)

Lode Wils

1989-01-01 Volume 48 • Issue 4 • 1989 • 253-254