Volume 55 • Nummer 4 • 1996

Bijdragen & Bronnen


Het ACW, de katholieke partij en de taalwetgeving, 1929-1932 (Eerste deel)

Lode Wils and Emmanuel Gerard

1996-01-01 Volume 55 • Issue 4 • 1996 • 235-255

De betrokkenheid van F.C. Gerretson bij de financiering van het dagblad Ons Vaderland (1920-1921)

Sam Van Clemen

1996-01-01 Volume 55 • Issue 4 • 1996 • 257-263

J.E. Verschaffelt (1870-1955) en de Vlaamse Beweging

Bart Van Camp

1996-01-01 Volume 55 • Issue 4 • 1996 • 265-269

Honderdvijftig jaar geleden overleed Jan Frans Willems

Lode Wils

1996-01-01 Volume 55 • Issue 4 • 1996 • 271-275

Nieuwe uitgaven


Recensie van: Geschiedenis van Were Di / Bert Van Boghout (1995)

Louis Vos

1996-01-01 Volume 55 • Issue 4 • 1996 • 277-281

Recensie van: Zannekin. Jaarboek 18 / Maurits Cailliau (red.) (1996)

Gilbert De Smet

1996-01-01 Volume 55 • Issue 4 • 1996 • 281-282

Overzicht


Overzicht van de bijdragen over 1996 (jaargang 55)

Redactie WT

1996-01-01 Volume 55 • Issue 4 • 1996 • 284-286

Errata


Erratum

Redactie WT

1996-01-01 Volume 55 • Issue 4 • 1996 • 283