Volume 50 • Issue 3 • 1991

Bijdragen & Bronnen


Leuven Vlaams. 1912-1922

Jan Hunin

1991-01-01 Volume 50 • Issue 3 • 1991 • 129-157

Paul Fredericq en Frans-Vlaanderen. Een vertrouwelijke en door bibliothecarissen ook nog gecamoufleerde memorie over Frans-Vlaanderen

Ludger Jorissen

1991-01-01 Volume 50 • Issue 3 • 1991 • 158-167

In 1941 keerde zich de publieke opinie tegen aanhangers van de Nieuwe Orde

Willy Massin

1991-01-01 Volume 50 • Issue 3 • 1991 • 168-177

De collaboratie en de repressie in de Vlaamse roman: 1945-1985

Katrien Creyf

1991-01-01 Volume 50 • Issue 3 • 1991 • 178-184

Vlaanderen, de Kerk en het Oostfront volgens de Oorlogsgedenkschriften van Cyriel Verschaeve

Lode Wils

1991-01-01 Volume 50 • Issue 3 • 1991 • 185-187

Nieuwe uitgaven


Recensie van: Zannekin, Jaarboek 12-1990 (1990)

Gilbert De Smet

1991-01-01 Volume 50 • Issue 3 • 1991 • 188

Recensie van: Paul Fredericq / E.C. Coppens (1990)

Ada Deprez

1991-01-01 Volume 50 • Issue 3 • 1991 • 189-190

Recensie van: Verzameld Journalistiek Werk, dl. 6, Nieuwe Rotterdamsche Courant, januari 1913-November 1913 / Karel Van de Woestijne (1990)

Pieter Van Hees

1991-01-01 Volume 50 • Issue 3 • 1991 • 190-192