Volume 74 • Nummer 2 • 2015

Voorwoord


De erfenis van een keizer-koster?

Frans-Jos Verdoodt

2015-06-17 Volume 74 • Issue 2 • 2015 • 99-102

Bijdragen & Bronnen


België vernietigen. Het kronkelpad van een citaat

Jacob M and Winfried Dolderer

2015-06-17 Volume 74 • Issue 2 • 2015 • 103-111

Het Zuiden én het Noorden losgemaakt uit de verdrukking" van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden"

Els Witte

2015-06-17 Volume 74 • Issue 2 • 2015 • 112-123

De virtuele vervlechting tussen katholieke flaminganten en christendemocraten. Een recente studie van Harry Van Velthoven

Frans-Jos Verdoodt

2015-06-17 Volume 74 • Issue 2 • 2015 • 124-133

"En dan is er nog zoveel dat ge aan niemand kunt vertellen"

Filip De Ceuster

2015-06-17 Volume 74 • Issue 2 • 2015 • 134-141

Een nieuwe kijk op de Vlaamse Hogeschool. De Duitse bezettingspolitiek en de universiteiten van Gent en Warschau tijdens de Eerste Wereldoorlog in een transnationaal perspectief

Kristof Loockx

2015-06-17 Volume 74 • Issue 2 • 2015 • 142-167

Nieuwe uitgaven


Recensie van: Twee jonge Vlamingen in de Grooten oorlog. Oorlogsdagboeken en levensverhaal van de flaminganten August Balthazar en Leo Picard / Herman Balthazar & Nico Van Campenhout

Romain Van Eenoo

2015-06-17 Volume 74 • Issue 2 • 2015 • 168-171

Recensie van: Onverfranst, onverduitst? Flamenpolitik, Activisme, Frontbeweging / Lode Wils

Antoon Vrints

2015-06-17 Volume 74 • Issue 2 • 2015 • 171-174

Recensie van: Les jésuites et le mouvement flamand. Histoire d'un engagement tardif mais virulent / Christian De Borchgrave

Lode Wils

2015-06-17 Volume 74 • Issue 2 • 2015 • 174-176

Signalement van: De trukendoos van de Belgische particratie. Een Europese schande / Wilfried Dewachter

Harry Van Velthoven

2015-06-17 Volume 74 • Issue 2 • 2015 • 178-179

Signalement van: Joris van Severen. Fotobiografie / Maurits Cailliau & Pieter Jan Verstraete

Tom Cobbaert

2015-06-17 Volume 74 • Issue 2 • 2015 • 179-180

Signalement van: Patriottisme kent geen grenzen. Naar een nieuwe progressieve agenda voor Vlaanderen / Ludo Abicht

Harry Van Velthoven

2015-06-17 Volume 74 • Issue 2 • 2015 • 180

Signalement van: België. De onmogelijke opdracht. Vlaamse onafhankelijkheid. Recht, behoefte en noodzaak / Remi Vermeiren

Harry Van Velthoven

2015-06-17 Volume 74 • Issue 2 • 2015 • 181

Signalement van: Tiecelijn 27. Jaarboek 7 van het Reynaertgenootschap

Stefaan Top

2015-06-17 Volume 74 • Issue 2 • 2015 • 181-182

Signalement van: Van Andriesschool tot Zondernaamstraat. Gids door 150 jaar liberaal leven te Gent / Bart D'hondt

Sophie Gyselinck

2015-06-17 Volume 74 • Issue 2 • 2015 • 182-183

Signalement van: Filip De Pillecyn. Studies X / Emmanuel Waegemans, Etienne Van Neygen & Jurgen De Pillecyn (red.)

Pieter van Hees

2015-06-17 Volume 74 • Issue 2 • 2015 • 183-185

Signalement van: Portretten en polemieken. Het journalistieke werk van Filip De Pillecyn / Peter De Graef

Pieter van Hees

2015-06-17 Volume 74 • Issue 2 • 2015 • 183-185

Signalement van: Cahiers Staf De Clercq. Bijdragen ter bevordering van de studie van Staf De Clercq en tijdgenoten, 7 / Pieter Jan Verstraete (red.)

Bruno De Wever

2015-06-17 Volume 74 • Issue 2 • 2015 • 186

Signalement van: Cahiers Staf De Clercq. Bijdragen ter bevordering van de studie van Staf De Clercq en tijdgenoten, 8 / Pieter Jan Verstraete (red.)

Bruno De Wever

2015-06-17 Volume 74 • Issue 2 • 2015 • 186

Signalement van: De Academie en het Nederlands in verleden, heden en toekomst

Lode Wils

2015-06-17 Volume 74 • Issue 2 • 2015 • 186-187

Recensie van: Brussel. De oorlog herdacht (1914-2014) / Laurence Van Ypersele, Emmanuel Debruyne & Chantal Kesteloot

Frans-Jos Verdoodt

2015-06-30 Volume 74 • Issue 2 • 2015 • 176-177