Volume 49 • Issue 2 • 1990

Bijdragen & Bronnen


Turnkring Ganda: een militante Vlaamse sportvereniging tijdens het interbellum

Pieter Brausch

1990-01-01 Volume 49 • Issue 2 • 1990 • 65-83

Taalgebruik in overheidsdienst en onderwijs te Leuven 1829-1842. II

Wim Mellaerts

1990-01-01 Volume 49 • Issue 2 • 1990 • 84-102

Dom Modest van Assche. Kersten en Vlaming

Romain Vanlandschoot

1990-01-01 Volume 49 • Issue 2 • 1990 • 103-120

Nieuwe uitgaven


Recensie van: Les mémoires d'un orangiste : L.A. Reyphins, Ex-président de la Seconde Chambre des Etats généraux, 1835 / L. François (1989)

Ada Deprez

1990-01-01 Volume 49 • Issue 2 • 1990 • 121-123

Recensie van: Het probleem Brussel sinds Hertoginnedal (1963). Acta van het Colloquium VUB-CRISP van 20 en 21 oktober 1988 – Le problème de Bruxelles depuis Val Duchesse (1963). Actes du Colloque VUB-CRISP du 20 et 21 octobre 1988 (1989)

Jo Tollebeek

1990-01-01 Volume 49 • Issue 2 • 1990 • 123-127