Volume 62 • Nummer 4 • 2003

Bijdragen & Bronnen


In memoriam Gilbert De Smet

Ludo Simons

2003-01-01 Volume 62 • Issue 4 • 2003 • 243-245

Ik ben zo wee van al dat geliteratuur. De peripetieën in de eerste jaargangen van het tijdschrift Vlaamsche Arbeid" (1905-1910)"

Stefan Van den Bossche

2003-01-01 Volume 62 • Issue 4 • 2003 • 247-269

Bij het 150ste geboortejaar van priester-volksvertegenwoordiger Jules Lemire (1853-1928)

Michiel Nuyttens

2003-01-01 Volume 62 • Issue 4 • 2003 • 270-278

Over mythe, symboliek en interpretatiekaders: 1302 en de Vlaamse beweging

Harry Van Velthoven

2003-01-01 Volume 62 • Issue 4 • 2003 • 279-289

Nieuwe uitgaven


Recensie van: En toen kwam de vijand... Een moeder in het verzet, een vader in de collaboratie. Een verhaal van passie en moeilijke keuzes / Rita Audenaert en Dirk Musschoot (2003)

Pieter Van Hees

2003-01-01 Volume 62 • Issue 4 • 2003 • 290-291

Recensie van: ‘Die Belgische Nation’. Patriotismus und Nationalbewusztsein in den Südlichen Niederlanden im Späten 18. Jahrhundert / Johannes Koll (2003)

Lode Wils

2003-01-01 Volume 62 • Issue 4 • 2003 • 291-293

Recensie van: Een kleine stad in een ‘Groote Oorlog’. De Eerste Wereldoorlog en het activisme te Tienen en omgeving / Luc Vandeweyer (2003)

Lode Wils

2003-01-01 Volume 62 • Issue 4 • 2003 • 293-295

Recensie van: Het verhaal van het Vlaams. De geschiedenis van het Nederlands in de Zuidelijke Nederlanden / Roland Willemyns en Wim Daniëls (2003)

Lode Wils

2003-01-01 Volume 62 • Issue 4 • 2003 • 295-297

Recensie van: Frans van Cauwelaert afgewezen door Koning Albert I. Een tijdbom onder België / Lode Wils (2003)

Pieter Van Hees

2003-01-01 Volume 62 • Issue 4 • 2003 • 297-300

Signalement van: De macht van het schone woord. Literatuur in Brussel van de 14de tot de 18de eeuw / Jozef Janssens en Remco Sleiderink (red.) (2003)

Jozef Smeyers

2003-01-01 Volume 62 • Issue 4 • 2003 • 300-301

Signalement van: “Ik ben een non-conformist”. Gesprekken met Jan D’Haese / Pieter Jan Verstraete (2003)

Nico Van Campenhout

2003-01-01 Volume 62 • Issue 4 • 2003 • 301

Signalement van: Vlaamse identiteit: mythe én werkelijkheid / Paul Gillaerts; Hilde Van Belle; Luc Ravier (2002)

Luc Boeva

2003-01-01 Volume 62 • Issue 4 • 2003 • 301-302

Signalement van: Streuvels blijft thuis. Stijn Streuvels in briefwisseling met zijn Duitse uitgevers / Joke Debusschere

Ann Van Gastel

2003-01-01 Volume 62 • Issue 4 • 2003 • 302

Overzicht


Overzicht van de bijdragen over 2003 (jaargang LXII)

2003-01-01 Volume 62 • Issue 4 • 2003 • 303-307

Aanvullingen


Addendum. Aanvullende voetnoot bij artikel van N. Pas, “Provokaatsi aan de tradietsi!” Herman J. Claeys en de Revo-spelling, in: Wetenschappelijke tijdingen, jg. 62, 2003, nr. 3, pp. 211-226 (p. 211)

2003-01-01 Volume 62 • Issue 4 • 2003 • 302