Volume 56 • Nummer 1 • 1997

Bijdragen & Bronnen


Het ACW, de katholieke partij en de taalwetgeving, 1929-1932 (Tweede deel)

Lode Wils and Emmanuel Gerard

1997-01-01 Volume 56 • Issue 1 • 1997 • 3-24

De verkoop van het dagblad ‘De Schelde’ (1927-1929)

Sam Van Clemen

1997-01-01 Volume 56 • Issue 1 • 1997 • 25-44

Het brullen van de leeuw: Een antwoord aan Luc Boeva

Marc Reynebeau

1997-01-01 Volume 56 • Issue 1 • 1997 • 45-53

Virtueel debatteren. Een korte reactie op de “repliek” van Marc Reynebeau

Luc Boeva

1997-01-01 Volume 56 • Issue 1 • 1997 • 54

Nieuwe uitgaven


Recensie van: Julius Sabbe en de herleving van Brugge / E. Schepens en Luc Pareyn (ed.) (1996)

Lode Wils

1997-01-01 Volume 56 • Issue 1 • 1997 • 55-56

Recensie van: The Times Guide to the Peoples of Europe, o.r.v. F. Fernández-Armesto / Felipe Fernández-Armesto (1994)

Luc Boeva

1997-01-01 Volume 56 • Issue 1 • 1997 • 57-58

Recensie van: Bibliografie van de Vlaamse Tijdschriften in de negentiende eeuw, 30. De Nieuwe Tijd 1896-1901 / Godelieve De Clercq en Romain Vanlandschoot (1996)

Lode Wils

1997-01-01 Volume 56 • Issue 1 • 1997 • 58-59

Recensie van: Bibliografie van de Vlaamse Tijdschriften in de negentiende eeuw, 31. De tijdschriften van 1815 tot 1833 / Annemie De Clercq en Ada Deprez (1996)

Lode Wils

1997-01-01 Volume 56 • Issue 1 • 1997 • 58-59

Recensie van: Gelijke rechten gelijke plichten. Een portret van vijf liberale vrouwen / Bart D’hondt (1996)

Lode Wils

1997-01-01 Volume 56 • Issue 1 • 1997 • 59-62

Recensie van: Verschaeve’s visioen van een Germaans beleefd christendom en van een Germaans Rijk: Een kritische analyse / Kurt Ravyts (1995)

Lode Wils

1997-01-01 Volume 56 • Issue 1 • 1997 • 59-62