Volume 48 • Issue 2 • 1989

Bijdragen & Bronnen


René De Clercq (1877-1932). Aantekeningen bij de bekroonde studie van K. Hulpiau

Romain Vanlandschoot

1989-01-01 Volume 48 • Issue 2 • 1989 • 65-73

De Standaard en de katholiek-Vlaamse politieke strijd vanaf eind 1918 tot medio 1925. II

Paul De Coninck

1989-01-01 Volume 48 • Issue 2 • 1989 • 74-93

De 'Gezelle-Thijmvereniging', genootschap ter bevordering der culturele samenwerking tussen katholieke verenigingen in Noord en Zuid 1946-1950

Lode Roose

1989-01-01 Volume 48 • Issue 2 • 1989 • 94-100

Belgisch-Limburg, 150 jaar na het verdrag van Londen. 'Van Luik naar Vlaanderen'

Lode Wils

1989-01-01 Volume 48 • Issue 2 • 1989 • 101-105

Verfransingsmechanismen te Brussel (1430-1794)

Paul De Ridder

1989-01-01 Volume 48 • Issue 2 • 1989 • 106-119

Nieuwe uitgaven


Recensie van: Verzameld Journalistiek Werk, dl. 4, Nieuwe Rotterdamsche Courant, oktober 1910-november 1911 / Karel Van de Woestijne (1988)

Pieter Van Hees

1989-01-01 Volume 48 • Issue 2 • 1989 • 120-121

Recensie van: 300 jaar College van Tielt. Van Schola Latina tot St. Jozefscollege, 1686-1986 / Jan Lerouge e.a. (red.) (1986)

Pieter Van Hees

1989-01-01 Volume 48 • Issue 2 • 1989 • 122-123

Recensie van: Wij Europa. Een halve eeuw strijd voor emancipatie en Europees federalisme, opgetekend door Hanna Kirsten / Hendrik Brugmans (1988)

Pieter Van Hees

1989-01-01 Volume 48 • Issue 2 • 1989 • 124-125

Recensie van: Taal en Sociale Integratie, 10 dln.

Lode Wils

1989-01-01 Volume 48 • Issue 2 • 1989 • 125-127