Artikel

Tegenstelde belangen in Binnen-Vlaanderen: controle en beheer van pachters en arbeiders door abt De Loose (abdij van Ename) in de 2de helft van de 17de eeuw

Author
  • Sander Berghmans

Abstract

Wanneer een landbouwbedrijf zo groot is dat het niet meer bewerkt kan worden door de familie alleen, zijn er twee opties. Ten eerste kan men ervoor kiezen om het land te verpachten aan een andere landbouwer. Een andere mogelijkheid is om het land zelf te blijven bewerken door extra personeel in dienst te nemen. Echter in deze context ontstond er een spanningsveld waarbij de eigenaar doorgaans andere belangen had dan de werknemer of pachter. In deze studie wordt er aan de hand van de bronnen die abt Antonius De Loose van de abdij van Ename ons naliet, nagegaan hoe een vroegmodern groot landbouwbedrijf in Binnen-Vlaanderen omging met dit probleem.

How to Cite:

Berghmans, S., (2021) “Tegenstelde belangen in Binnen-Vlaanderen: controle en beheer van pachters en arbeiders door abt De Loose (abdij van Ename) in de 2de helft van de 17de eeuw”, Handelingen - Koninklijke Zuid-Nederlandse maatschappij voor taal- en letterkunde en geschiedenis 75(1), 3–22. doi: https://doi.org/10.21825/kzm.87024

Downloads:
Download PDF
View PDF

958 Views

52 Downloads

Published on
20 Oct 2021
Peer Reviewed
License