Artikel

De multimodale uitdrukking van motion events in het Frans en het Nederlands als T1 en T2: Pilootstudie

Author
  • Christina Piot

Abstract

Verschillende studies hebben gesuggereerd dat de typologische verschillen tussen verbframed en satellite-framed talen in co-verbale gebaren worden weerspiegeld. Tegen deze achtergrond heeft de huidige pilootstudie als doeleinden (1) te beschrijven hoe specifieke motion events uitgedrukt worden door Franstalige moedertaalsprekers, Nederlandstalige moedertaalsprekers en Franstalige leerders van het Nederlands om hypotheses te formuleren voor verder onderzoek en (2) een methode te testen. Er werd een experiment uitgevoerd waarin er aan de deelnemers werd gevraagd scènes uit een aflevering van de animatieserie Tweety & Sylvester te beschrijven. Hun talige producties en hun gebaren werden dan geanalyseerd. Deze preliminaire resultaten geven een overzicht van de manier waarop de FR1-, NL1- en NL2-sprekers de aspecten manier en pad coderen en combineren in hun spraak en gebaren. Ze leiden tot vijf hypotheses die binnenkort in een vervolgonderzoek zullen worden getest.

How to Cite:

Piot, C., (2021) “De multimodale uitdrukking van motion events in het Frans en het Nederlands als T1 en T2: Pilootstudie”, Handelingen - Koninklijke Zuid-Nederlandse maatschappij voor taal- en letterkunde en geschiedenis 75(1), 155–186. doi: https://doi.org/10.21825/kzm.87032

Downloads:
Download PDF
View PDF

894 Views

52 Downloads

Published on
20 Oct 2021
Peer Reviewed
License