Bijdragen & Bronnen

"Ook een politieke invloed moet van onze Alma Mater uitgaan". Staatkunde en activisme bij Robert Van Genechten

Author
  • Matthijs de Ridder

Abstract

Hoewel er geen twijfel over mogelijk is dat het activisme een weinig democratische beweging was, laat een analyse van de ‘Staatkundige kroniek’ van Robert Van Genechten zien dat het staatkundige denken van de activisten veel complexer is dan tot nut toe werd aangenomen. Opportunisme is maar een van de vele facetten van het activistische denken. Voor een beter begrip van de collaboratie tijdens de Eerste Wereldoorlog kan een onderzoek naar het discours van het activisme – in nationaal én internationaal verband – dan ook voor veel nuancerende inzichten zorgen.

________

“Our Alma Mater should also exert a political influence”. Political science and activism by Robert Van Genechten
Although we cannot doubt that activism was hardly a democratic movement, an analysis of the ‘Political chronicle’ by Robert Van Genechten demonstrates that the political thinking of the activists is far more complex than had so far been assumed. Opportunism is only one of the many facets of activist thinking. To gain a better understanding of the collaboration during the First World War, an investigation of the discourse of activism – both in the national and in the international context – could therefore provide much more differentiated insights.

How to Cite:

de Ridder, M., (2011) “"Ook een politieke invloed moet van onze Alma Mater uitgaan". Staatkunde en activisme bij Robert Van Genechten”, WT. Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging 70(2), 172-184. doi: https://doi.org/10.21825/wt.v70i2.12320

Downloads:
Download PDF
View PDF

380 Views

108 Downloads

Published on
04 Jul 2011
Peer Reviewed
License