Bijdragen & Bronnen

De Katholieke Vlaamse Landsbond. Deel 2

Author
  • Lode Wils

Abstract

Onlangs werd het verslagboek 1919-1925 ontdekt van de Katholieke Vlaamse Landsbond. Dat was de bundeling van arrondissementele verbonden waarmee flaminganten onder de leiding van volksvertegenwoordiger Frans Van Cauwelaert in heel het Vlaamse land de katholieke partij in handen wilden nemen, om de Nederlandse eentaligheid van Vlaanderen aan de overheden op te leggen. Het zou duren tot 1936 vooraleer de partij in België officieel georganiseerd werd op federale basis, maar daardoor zou de KVL dan zijn betekenis verliezen.  Intussen was een belangrijk deel van de aanhang, vooral uit de intellectuele burgerij, overgestapt naar de nationalisten, hoewel de KVL zijn houding had geradicaliseerd om dat te voorkomen. De beroepsorganisaties van christelijke arbeiders, boeren en middenstanders waren de belangrijkste ondersteuners, waarmee de KVL intussen haar oorspronkelijk programma had kunnen doorvoeren.

________

The Catholic Flemish National Union
Recently the book including the minutes of the Catholic Flemish National Union (KVL) for 1919-1925 was discovered. The Catholic Flemish Nation Union was the gathering of the district-based unions that the supporters of the Flemish Movement under the leadership of Member of Parliament Frans Van Cauwelaert wanted to take over in order to impose Dutch on the authorities as the single language in Flanders. The party was not officially organised on a federal basis in Belgium until 1936, and for this reason the KVL would then lose its significance. Meanwhile a large number of its supporters, in particular those from the intellectual middle classes had transferred its allegiance to the nationalists, in spite of the fact that the KVL had radicalised its stance in order to prevent this. The professional associations of Christian workers, farmers and small businesses constituted the main supporters, with whom the KVL could have carried out its original programme.

How to Cite:

Wils, L., (2011) “De Katholieke Vlaamse Landsbond. Deel 2”, WT. Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging 70(2), 140-171. doi: https://doi.org/10.21825/wt.v70i2.12318

Downloads:
Download PDF
View PDF

388 Views

144 Downloads

Published on
04 Jul 2011
Peer Reviewed
License