Bijdragen & Bronnen

Een nieuwe kijk op de Vlaamse Hogeschool. De Duitse bezettingspolitiek en de universiteiten van Gent en Warschau tijdens de Eerste Wereldoorlog in een transnationaal perspectief

Author
  • Kristof Loockx

Abstract

Dit artikel belicht de Duitse bezettingspolitiek en de universitaire hervormingen te Gent en te Warschau tijdens de Eerste Wereldoorlog. Hoewel beide hervormingen vrij goed zijn bestudeerd, heeft een comparatief vergelijk amper aandacht gekregen in de historiografie. Nochtans brengt een confrontatie van de Duitse cultuurpolitiek in de twee regio’s heel wat inzichten naar voren. Het transnationaal perspectief laat namelijk zien dat een nieuw licht wordt geworpen op de (Vlaams-)nationalistische kaders waarin de Vlaamse Hogeschool meestal geplaatst wordt. Geboren uit hetzelfde Duitse annexionisme – ditmaal via de omweg van het culturele en intellectuele leven – schreef het bezettingsregime een ambitieus plan uit, door in te spelen op de heersende kwesties met als doel de Duitse invloedssfeer in Europa uit te breiden. Gezien de uiteenlopende context waarin de strijd voor het hoger onderwijs tot wasdom was gekomen, ontwikkelde het bezettingsregime een programma op maat van beide regio’s.
________

A new perspective on the Flemish University: The German occupation policy and the Universities of Ghent and Warsaw during the First World War from a trans-national perspective.
This article analyses the German occupation policy and the university reforms in Ghent and Warsaw during the First World War. Although each of the reforms has been studied fairly well, a comparative study has hardly received any attention in the historiography. Nevertheless, an investigation of the German cultural policy in the two regions produces many insights. The trans-national perspective demonstrates in fact that a new light may be cast on the (Flemish) nationalistic contexts, in which the Flemish University is usually placed.
Derived from the same German drive for annexation – this time via the detour of cultural and intellectual life – the occupying authorities worked out an ambitious plan by responding to the prevailing issues with the objective to expand the German sphere of influence in Europe. In view of the different context in which the struggle for higher education had matured, the occupying authorities developed a programme that was custom-made for each of the regions.

How to Cite:

Loockx, K., (2015) “Een nieuwe kijk op de Vlaamse Hogeschool. De Duitse bezettingspolitiek en de universiteiten van Gent en Warschau tijdens de Eerste Wereldoorlog in een transnationaal perspectief”, WT. Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging 74(2), 142-167. doi: https://doi.org/10.21825/wt.v74i2.12103

Downloads:
Download PDF
View PDF

462 Views

145 Downloads

Published on
17 Jun 2015
Peer Reviewed