Bijdragen & Bronnen

"En dan is er nog zoveel dat ge aan niemand kunt vertellen"

Author
  • Filip De Ceuster

Abstract

Vlaamse en Nederlandse letterenminnaars hebben er lang op moeten wachten, maar in de zomer van 2013 kreeg Gerard Walschap (1898-1989) dan eindelijk Een biografie. In dit vuistdikke auteursportret schetst Jos Borré de lange literaire carrière van een van Vlaanderens grootsten. Het verhaal van Walschaps onvermoeibare streven om zijn volk, via de literatuur, te ontvoogden, wordt nauwkeurig en gedetailleerd verteld binnen een breder politiek en maatschappelijk kader. Toch valt ook in Borrés ‘geval’ Walschap, los van alle merites en kwaliteiten, nog een aantal onvolkomenheden aan te wijzen.
________

“And then there is so much that you cannot tell anyone.”
Flemish and Dutch lovers of literature have had to wait for a long time, but in the summer of 2013 A biography of Gerald Walschap (1898-1989) finally appeared. Jos Borré describes the long literary career of one of Flanders’ greatest in this voluminous portrait of the author. The story of Walschap’s tireless efforts to emancipate his nation by means of literature is told precisely and in detail and set within a larger political and societal context. However, in spite of all its merits and qualities, a few flaws in this biography should be pointed out.

How to Cite:

De Ceuster, F., (2015) “"En dan is er nog zoveel dat ge aan niemand kunt vertellen"”, WT. Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging 74(2), 134-141. doi: https://doi.org/10.21825/wt.v74i2.12101

Downloads:
Download PDF
View PDF

1199 Views

172 Downloads

Published on
17 Jun 2015
Peer Reviewed
License