• Volume 21 • 1967

    Volume 21 • 1967


DOI: https://doi.org/10.21825/kzm.v21i0

Articles


Geert Grote als vertaler van de "Twaelf dogheden" gehandhaafd

Alb. Ampe

1967-09-09 Volume 21 • 1967 • 5-16

Op zoek naar constanten in speelse woordcreaties

J. Boets

1967-09-09 Volume 21 • 1967 • 17-32

Munt, wissel en bank bij de oude Grieken

Raymond Bogaert

1967-09-09 Volume 21 • 1967 • 33-45

In hoever bevestigt de officialiteit van Antwerpen de besluiten getrokken uit die van Mechelen?

Jozef De Brouwer

1967-09-09 Volume 21 • 1967 • 47-108

Onuitgegeven en weinig gekende brieven van Hendrik Conscience: verzameld en toegelicht

Gilbert Degroote

1967-09-09 Volume 21 • 1967 • 109-233

De parabel van de wijze en de dwaze maagden in de kunst en in de literatuur

Maurits De Meyer

1967-09-09 Volume 21 • 1967 • 235-247

De spelling van talen zonder spellingstraditie (Afrika)

A.E. Meeussen

1967-09-09 Volume 21 • 1967 • 250-258

Momenten uit de geschiedenis van de spelling van de bastaardwoorden in Noord-Nederland

B.C. Damsteegt

1967-09-09 Volume 21 • 1967 • 259-268

Uit de geschiedenis van de trachoomepidemie in het Belgische leger vóór en na 1830

L. Elaut

1967-09-09 Volume 21 • 1967 • 269-281

De inventaris van Lipsius' briefwisseling

Aloïs Gerlo and Hendrik D.L. Vervliet

1967-09-09 Volume 21 • 1967 • 283-289

Paul van Ostaijen en het futurisme

P. Hadermann

1967-09-09 Volume 21 • 1967 • 291-300

De psychologie van Plutarchus van Chaironea

M. Pinnoy

1967-09-09 Volume 21 • 1967 • 301-312

Vorschau auf ein Spezialwörterbuch zu Veldekes Eneasroman

Gabriele Schieb

1967-09-09 Volume 21 • 1967 • 313-331

Problemen rond de benaming van onze taal in het Duitse taalgebied

L. Simons

1967-09-09 Volume 21 • 1967 • 333-350

De roep om erkenning van Zuidnederlandse ABN-varianten

M. van Nierop

1967-09-09 Volume 21 • 1967 • 351-362

Zeventiende-eeuws algemeen Nederlands in dispuuttaal van Aernout van Geluwe

S.A.E. van Puffelen

1967-09-09 Volume 21 • 1967 • 363-401