Articles

Kinderverzorging en Pleiade of de Paedotrophia van Scévole de Sainte Marthe (1584)

Author
  • L. Elaut

How to Cite:

Elaut, L., (1969) “Kinderverzorging en Pleiade of de Paedotrophia van Scévole de Sainte Marthe (1584)”, Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis 23, 81-92. doi: https://doi.org/10.21825/kzm.v23i0.20843

Downloads:
Download PDF
View PDF

262 Views

30 Downloads

Published on
26 Sep 1969
Peer Reviewed
License